Phân biệt Đầu thú với Tự thú theo Luật hình sự mới nhất

Đầu thú với Tự thú là 2 thuật ngữ phổ biến trong hình sự – đều là hành vi của người phạm tội tự mình đến trình diện và khai báo tại cơ quan có thẩm quyền về hành vi phạm tội của mình.

Tuy nhiên, đây là hai thuật ngữ hoàn toàn khác biệt nhưng thường hay bị nhầm lẫn với nhau.

Dưới đây là những điểm khác biệt cơ bản để phân biệt giữa đầu thú và tự thú theo pháp luật hình sự hiện nay:

1. Về khái niệm (Điểm h và Điểm i khoản 1 Điều 4 Bộ luật tố tụng hình sự 2015)

Đầu thú: Là sau khi có người đã biết mình phạm tội của mình, thì người phạm tội đã tự nguyện ra trình diện và khai báo với cơ quan có thẩm quyền về hành vi phạm tội của mình.

Tự thú: Là tự mình nhận tội và khai báo hành vi phạm tội của mình trong khi chưa ai phát hiện được mình phạm tội của mình. Người nào bị bắt, bị phát hiện về một hành vi phạm tội cụ thể, nhưng trong quá trình điều tra đã tự mình nhận tội và khai ra những hành vi phạm tội khác của mình mà chưa bị phát hiện, thì cũng được coi là tự thú đối với việc tự mình nhận tội và khai ra những hành vi phạm tội của mình mà chưa bị phát hiện.

2. Giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Đầu thú: Không được xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. Tuy nhiên trong quá trình điều tra, xét xử việc xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tùy thuộc vào quyết định của Tòa án và tùy thuộc vào thái độ sau đó của người đầu thú (thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, lập công chuộc tội…). Việc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được áp dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 và phải được ghi rõ trong bản án.

Tự thú: Được xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điểm r khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015.

3. Việc miễn trách nhiệm hình sự

Đầu thú: Không được miễn trách nhiệm hình sự.

Tự thú: Có thể được miễn trách nhiệm hình sự nếu theo Điểm c khoản 2 Điều 29 Bộ luật hình sự năm 2015 (được bổ sung bởi Điểm a khoản 1 Điều 2 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017). Cụ thể là trước khi hành vi phạm tội bị phát giác người phạm tội tự thú, khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra tội phạm, cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của tội phạm và lập công lớn hoặc có cống hiến đặc biệt, được Nhà nước và xã hội thừa nhận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *