Phân biệt Công ty TNHH một thành viên và Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, chủ sở hữu và công ty là hai thực thể pháp lý riêng biệt. Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Vậy công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên có những điểm khác nhau như thế nào theo quy định của pháp luật? Bạn hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây nhé.

Công ty TNHH một thành viênCông ty TNHH hai thành viên trở lên
Số lượng thành viên góp vốnDo một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữuCó từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân
Điều chỉnh vốn điều lệ– Tăng vốn điều lệ thông qua việc chủ sở hữu công ty góp thêm vốn hoặc huy động thêm vốn góp của người khác – Giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây: + Hoàn trả một phần vốn góp cho chủ sở hữu công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả phần vốn góp cho chủ sở hữu công ty; + Vốn điều lệ không được chủ sở hữu công ty thanh toán đầy đủ và đúng hạn– Công ty có thể tăng vốn điều lệ trong trường hợp sau dây: + Tăng vốn góp thành viên + Tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới – Công ty có thể giảm vốn trong các trường hợp sau đây + Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên; + Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên; + Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn.
Quy định về chuyển nhượng vốnChủ sở hữu có thể chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ của công tyThành viên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện chào bán Trường hợp sau 30 ngày kể từ ngày chào bán mà các thành viên còn lại không mua hoặc mua không hết thì thành viên đó được quyền chuyển nhượng cho người không phải là thành viên công ty với cùng điều kiện chào bán cho thành viên còn lại
Cơ cấu tổ chứcCông ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây: a) Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; b) Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốcGồm: Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc
Giới hạn trách nhiệmChủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *