Phân biệt chiết khấu và cho vay cầm cố giấy tờ có giá

– Chủ thể:

+ Chiết khấu: Liên quan đến 3 chủ thể: Tổ chức tín dụng – người vay – người có nghĩa vụ hoàn trả vốn từ giấy tờ có giá.

+ Cho vay, cầm cố giấy tờ có giá: Liên quan đén hai chủ thể: người vay – người cho vay.

– Hình thức:

+ Chiết khấu: HĐ chiết khấu giấy tờ có giá. HĐ giống như 1 HĐM giấy tờ có giá, có bên bán, bên mua cùng thoả thuận chuyển giao quyền sở hữu giấy tờ có giá từ bên bán sang bên mua.

+ Cho vay cầm cố giấy tờ có giá: HĐ tín dụng.mang bản chất của HĐTD.

– Quy trình nghiệp vụ kĩ thuật:

+ Chiết khấu: Là sự kết hợp giữa nghiệp vụ tín dụng (thẩm định hồ sơ chiết khấu của khách hàng) với kĩ thuật pháp lý trg hợp đồng mua bán giấy tờ có giá ( thủ tục chuyển giao quyền sở hữu giấy tờ có giá cho người mua và thanh toán tiền mua giấy tờ có giá cho người bán).

– Quyền sở hữu đối với các giấy tờ có giá:

+ Chiết khấu: thuộc về Tổ chức tín dụng (bên mua).

+ Cầm cố giấy tờ có giá: Bên vay, Tổ chức tín dụng ko có quyền sở hữu.

–  Đối tượng:

+ Chiết khấu: giấy tờ có giá còn thời hạn thanh toán ngắn hạn (dưới 1 năm)

+ Cho vay cầm cố: Giấy tờ có giá ngắn, trung, dài hạn.

– Giá trị của giấy tờ có giá:

+ Chiết khấu:giá chiết khấu có giá trị  thấp hơn giá trị thực của giấy tờ có giá.

+ Cho vay cầm cố: xác định đúng giá trị.

– Luật áp dụng:

+ Chiết khấu: tuân thủ nguyên tắc chung của HĐ mua bán giấy tờ có giá và quy định pháp luật về hoạt động ngân hàng.

+ Cho vay cầm cố: Quy định pháp luật về hoạt động ngân hàng, hoạt động tín dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *