Phân biệt chia công ty và tách công ty

Chia công ty và tách công ty đều là hình thức tổ chức lại công ty, giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh. Chia công ty và tách công ty có những điểm cơ bản tương đồng với nhau như sau:

– Đối tượng để chia và tách doanh nghiệp đều là các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.

– Những công ty sau khi bị chia, tách đều cùng loại với công ty trước đó.

– Sau khi chia, tách, các công ty liên đới vẫn phải có trách nhiệm với công ty trước đó. Các khoản nợ, hợp đồng lao động, nghĩa vụ tài chính đều cùng chịu trách nhiệm chung.

Bên cạnh những điểm giống nhau, chia công ty và tách công ty cũng có những điểm khác nhau cụ thể như sau:

Tiêu chíChia doanh nghiệpTách doanh nghiệp
Cơ sở pháp lýĐiều 198 Luật Doanh nghiệp 2020Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2020
Hình thức thực hiệnChia các cổ đông, thành viên, tài sản của công ty. Ví dụ: A -> B + C (A bị chia thành 2 công ty mới là B và C).Chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ của công ty hiện có. Ví dụ: A -> A +B (A là công ty bị tách, trong đó B là công ty mới được tách).
Hệ quả pháp lýSau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì công ty bị chia chấm dứt tồn tại.Cả công ty tách và bị tách đều tồn tại hoạt động sau khi thực hiện tách công ty.
Trách nhiệm pháp lýCác công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện nghĩa vụ này. Các công ty mới đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được phân chia theo nghị quyết, quyết định chia công ty.pháp được phân chia theo nghị quyết, quyết định chia công ty.Công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Các công ty được tách đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp được phân chia theo nghị quyết, quyết định tách công ty.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *