Phân biệt cán bộ, công chức cấp xã: Cách nhanh và dễ nhất

Để biết chính xác một cá nhân đang làm việc tại xã, phường, thị trấn là cán bộ hay công chức thì cách đơn giản và dễ nhất là chỉ cần biết được chức vụ, chức danh của họ ở xã là gì, cụ thể như sau:

Cá nhân làm việc ở cấp xã giữ các chức vụ sau đây là cán bộ:

Một là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy;

Hai là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;

Ba là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

Bốn là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Năm là Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

Sáu là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

Bảy là Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam);

Tám là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Cá nhân làm việc ở cấp xã giữ các chức danh sau đây là công chức:

(1) Trưởng Công an;

(2) Chỉ huy trưởng Quân sự;

(3) Văn phòng – thống kê;

(4) Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (đối với xã);

(5) Tài chính – kế toán;

(6) Tư pháp – hộ tịch;

(7) Văn hóa – xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *