PHÂN BIỆT CẦM CỐ VÀ THẾ CHẤP

1/ Về bản chất:

Cầm cố: là hình thức bắt buộc có sự chuyển giao tài sản (chuyển giao dưới dạng vật chất).

Thế chấp: không có sự chuyển giao tài sản mà chỉ chuyển giao các giấy tờ chứng minh tình trạng pháp lý của tài sản thế chấp (chuyển giao dưới dạng giấy tờ).

2/ Về đối tượng:

Cầm cố: thường là động sản, các giấy tờ có giá (trái phiếu, cổ phiếu,…).

Thế chấp: có thể là động sản, bất động sản, tài sản được hình thành trong tương lai, tài sản đang cho thuê cũng như hoa lợi, lợi tức thu được từ việc cho thuê tài sản (nếu pháp luật có quy định và các bên thỏa thuận), tài sản thế chấp được bảo hiểm thì khoản tiền bảo hiểm cũng có thể được thế chấp.

3/ Về thời điểm có hiệu lực:

Cầm cố: Căn cứ vàoĐiều 310 (BLDS 2015): Có hiệu lực khi bên cầm cố chuyển giao tài sản cho bên nhận cầm cố.

Thế chấp: Căn cứ Điều 319 (BLDS 2015) thì bên thế chấp chuyển giao các giấy tờ chứng minh tình trạng pháp lý của tài sản cho bên nhận thế chấp thì thế chấp có hiệu lực.

4/ Về quyền lợi và nghĩa vụ của bên nhận bảo đảm:

Cầm cố: Bên nhận cầm cố sẽ được hưởng lợi tức, hoa lợi từ tài sản cầm cố; phải bảo quản tài sản cho bên cầm cố. Do bên cầm cố được nắm giữ trực tiếp nên rủi ro thấp hơn.

Thế chấp: Không được hưởng lợi tức, hoa lợi từ tài sản thế chấp, không phải lo bảo quản tài sản cho bên thế chấp. Tuy nhiên, dù có quyền kiểm tra tài sản nhưng do không nắm giữ trực tiếp tài sản nên thế chấp chịu rủi ro cao hơn trong trường hợp giấy tờ giả, tài sản bị thay đổi trong thời gian thế chấp,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *