Phân biệt các tội Hiếp dâm, Cưỡng dâm, Dâm ô theo Bộ luật hình sự

Sau đây là những tiêu chí cơ bản giúp bạn dễ dàng phân biệt được các tội Hiếp dâm, tội Cưỡng dâm và tội Dâm ô:

1. Về khái niệm

Tội hiếp dâm: Là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân.

Tội Cưỡng dâm: Là hành vi dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác.

Tội Dâm ô: Dâm ô là hành vi của những người cùng giới tính hoặc khác giới tính tiếp xúc về thể chất trực tiếp hoặc gián tiếp qua lớp quần áo vào bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm, bộ phận khác trên cơ thể của người dưới 16 tuổi có tính chất tình dục nhưng không nhằm quan hệ tình dục, gồm một trong các hành vi sau đây:

– Dùng bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm tiếp xúc (ví dụ: đụng chạm, cọ xát, chà xát…) với bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm, bộ phận khác của người dưới 16 tuổi;

– Dùng bộ phận khác trên cơ thể (ví dụ: tay, chân, miệng, lưỡi…) tiếp xúc (ví dụ: vuốt ve, sờ, bóp, cấu véo, hôn, liếm…) với bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm của người dưới 16 tuổi;

– Dùng dụng cụ tình dục tiếp xúc (ví dụ: đụng chạm, cọ xát, chà xát…) với bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm của người dưới 16 tuổi;

– Dụ dỗ, ép buộc người dưới 16 tuổi dùng bộ phận khác trên cơ thể của họ tiếp xúc (ví dụ: vuốt ve, sờ, bóp, cấu véo, hôn, liếm…) với bộ phận nhạy cảm của người phạm tội hoặc của người khác;

– Các hành vi khác có tính chất tình dục nhưng không nhằm quan hệ tình dục (ví dụ: hôn vào miệng, cổ, tai, gáy… của người dưới 16 tuổi).

2. Về độ tuổi của người phạm tội

Tội hiếp dâm: Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

Tội Cưỡng dâm: Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

Tội Dâm ô: Đủ 18 tuổi  trở lên.

3. Về độ tuổi của bị hại

Tội hiếp dâm: Chia làm các mức với trách nhiệm khác nhau: (1) Dưới 16 tuổi; (2) Từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; (3) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

Tội Cưỡng dâm: Chia làm các mức với trách nhiệm khác nhau: (1) Dưới 16 tuổi; (2) Từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; (3) Từ đủ 18 tuổi trở lên.

Tội Dâm ô: Dưới 16 tuổi.

4. Về hành vi

Tội hiếp dâm: Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác; Trái với ý muốn nạn nhân.

Tội Cưỡng dâm: Dùng mọi thủ đoạn khiến nạn nhân miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác. (không là vũ lực, VD: lợi dụng hoàn cảnh đang nợ tiền của nạn nhân, ép buộc nạn nhân giao cấu để trừ nợ).

Tội Dâm ô: Dùng thủ đoạn có tính chất loạn dâm dục; Không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác.

5. Về hình phạt

Tội hiếp dâm: Phạt tù từ 02 năm đến chung thân, tử hình, tùy theo mức độ vi phạm; Phạm tội đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm; Hiếp dâm người dưới 16 tuổi phạt tù từ 7 năm đến chung thân, hay tử hình tùy theo mức độ vi phạm.

Tội Cưỡng dâm: Phạt tù từ 1 năm đến 20 năm hoặc chung thân; Cưỡng dâm người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm; Cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi phạt tù từ 05 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân tùy vào mức độ vi phạm mà có khung hình phạt cụ thể.

Tội Dâm ô: Dâm ô với người dưới 16 tuổi thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm, tùy theo mức độ vi phạm mà khung hình phạt từ 3 năm đến 12 năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *