Phân biệt các tội cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản theo BLHS

Các tội cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản đều được thực hiện do lỗi cố ý của người phạm tội nhằm chiếm đoạt tài sản, xâm phạm quyền sở hữu của người khác;

Chủ thể của các tội này là người đủ 14 tuổi sẽ chịu trách nhiệm hình sự nếu vi phạm về tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, người từ đủ 16 thì phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi.

Việc phân biệt đâu là tội cướp tài sản, đâu là tội cướp giật tài sản, đâu là tội cưỡng đoạt tài sản là rất cần thiết vì nếu nhận định sai tội phạm sẽ làm sai lệch một vụ án, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sau đây là các tiêu chí để phân biệt 3 tội danh cướp tài sản, cướp giật tài sản và cưỡng đoạt tài sản:

1. Về hành vi:

Tội cướp tài sản:

– Dùng vũ lực: Người phạm tội tác động vào thân thể của người chủ sở hữu tài sản, người có trách nhiệm quản lý tài sản hoặc bất cứ người nào cản trở việc chiếm đoạt tài sản của người phạm tội, làm cho những người đó không thể kháng cự lại để người phạm tội thực hiện việc chiếm đoạt tài sản.

– Đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc: Là hành vi cụ thể của người phạm tội nhằm biểu hiện cho người bị tấn công biết rằng người phạm tội có thể sử dụng vũ lực ngay tức khắc nếu người bị tấn công có hành vi cản trở việc chiếm đoạt tài sản của người phạm tội.

– Có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tội cướp giật tài sản: Người phạm tội thường thực hiện hành vi một cách nhanh chóng; lợi dụng sơ hở của người quản lý tài sản hoặc có thể tự mình tạo ra những sơ hở để thực hiện hành vi công khai chiếm đoạt tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát. Điểm quan trọng ở đây là tính nhanh chóng của hành vi và không sử dụng vũ lực với nạn nhân.

Tội cưỡng đoạt tài sản: Đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản.

Hành vi của người phạm tội là đe dọa dùng vũ lực hoặc uy hiếp tinh thần của người khác, tức là có thể sử dụng lời nói để uy hiếp nạn nhân trước, nếu người phạm tội có dùng vũ lực thì nó sẽ diễn ra sau một thời gian chứ không diễn ra ngay lập tức.

Nạn nhân vẫn có thể chống cự được, chứ không mất hoàn toàn khả năng chống cự như cướp tài sản.

2. Về Khách thể

Tội cướp tài sản: Xâm phạm quyền sở hữu đối với tài sản; Xâm phạm quyền nhân thân.

Tội cướp giật tài sản: Xâm phạm quyền sở hữu đối với tài sản.

Tội cưỡng đoạt tài sản: Xâm phạm quyền sở hữu đối với tài sản; Xâm phạm quyền nhân thân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *