Phân biệt Bị can với Bị cáo theo Luật hình sự mới nhất

Bị can, bị cáo là hai khái niệm được sử dụng trong các giai đoạn tố tụng hình sự và không sử dụng đồng nhất. Mỗi khái niệm sẽ tương ứng với một giai đoạn tố tụng khác nhau.

Sau đây là những điểm khác nhau cơ bản giữa Bị can và Bị cáo theo quy định mới nhất:

1. Định nghĩa bị can, bị cáo

– Bị can là người hoặc pháp nhân bị khởi tố về hình sự.

– Bị cáo là người hoặc pháp nhân đã bị Tòa án quyết định đưa ra xét xử.

2. Giai đoạn tố tụng

– Bị can: Giai đoạn khởi tố.

– Bị cáo: Giai đoạn xét xử.

3. Quyền của bị can, bị cáo

– Quyền của bị can:

+ Được biết lý do mình bị khởi tố;

+ Được nhận các giấy tờ, tài liệu sau đây:

++ Quyết định khởi tố bị can; quyết định thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn quyết định thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố bị can;

++ Quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế;

++ Bản kết luận điều tra; quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ điều tra; quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án;

++ Bản cáo trạng, quyết định truy tố và các quyết định tố tụng khác;

+ Đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu được số hóa liên quan đến việc buộc tội, gỡ tội hoặc bản sao tài liệu khác liên quan đến việc bào chữa kể từ khi kết thúc điều tra khi có yêu cầu;

– Quyền của Bị cáo:

– Được nhận các giấy tờ, tài liệu sau:

++ Quyết định đưa vụ án ra xét xử;

++ Quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế; quyết định đình chỉ vụ án;

++ Bản án, quyết định của Tòa án và các quyết định tố tụng khác theo quy định của Bộ luật này;

+ Tham gia phiên tòa;

+ Đề nghị triệu tập người làm chứng, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người giám định, người định giá tài sản, người tham gia tố tụng khác và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng tham gia phiên tòa;

+ Đề nghị chủ tọa phiên tòa hỏi hoặc tự mình hỏi người tham gia phiên tòa nếu được chủ tọa đồng ý;

+ Tranh luận tại phiên tòa;

+ Nói lời sau cùng trước khi nghị án;

+ Xem biên bản phiên tòa, yêu cầu ghi những sửa đổi, bổ sung vào biên bản phiên tòa;

+ Kháng cáo bản án, quyết định của Tòa án;

+ Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

4. Nghĩa vụ của bị can, bị cáo

– Nghĩa vụ của bị can: Có mặt theo giấy triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; Chấp hành quyết định, yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

– Nghĩa vụ của bị cáo: Có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án; Chấp hành quyết định, yêu cầu của Tòa án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *