Nước ta hiện nay có tất cả bao nhiêu bộ luật?

Bộ luật là một trong các loại văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam theo Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015.

Về mặt giá trị pháp lý, Bộ luật (và luật) chỉ đứng sau Hiến pháp (là văn bản QPPL có giá trị pháp lý cao nhất của nước ta hiện nay – điều này không chỉ riêng gì tại Việt Nam mà hầu như ở các nước Hiến pháp đều được xem là đạo luật có giá trị cao nhất).

Hiện nay, nước ta có tất cả là 6 Bộ luật quy định liên quan đến các lĩnh vực hình sự, dân sự, tố tụng, hàng hải, lao động cụ thể như sau:

1. Bộ luật hình sự năm 2015 quy định các vấn đề liên quan đến tội phạm và hình phạt.

2. Bộ luật dân sự năm 2015 chứa các quy phạm pháp luật quy định các vấn đề liên quan đến dân sự như quyền sở hữu tài sản, thừa kế, hợp đồng dân sự,…

3. Bộ luật lao động năm 2012 chứa các QPPL điều chỉnh các vấn đề liên quan đến lao động như quan hệ lao động, hợp đồng lao động, tiền lương, giờ làm việc,…

4. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định các vấn đề liên quan đến trình tự, thủ tục tố tụng hình sự như khởi tố vụ án hình sự (VAHS), điều tra VAHS, truy tố, xét xử VAHS, giám đốc thẩm/tái thẩm VAHS,…

5. Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định các vấn đề liên quan đến trình tự, thủ tục tố tụng dân sự như thẩm quyền, thủ tục giải quyết các vụ dân sự, các việc dân sự,…

6. Bộ luật hàng hải năm 2015 chứa các quy phạm pháp luật điều chỉnh các vấn đề liên quan đến lĩnh vực hàng hải.

Khẳng định lại một lần nữa là hiện nay Việt Nam chỉ có 6 Bộ luật kể trên mà thôi. Ngoài ra không còn Bộ luật nào khác, mọi người không được nhầm lẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính với Luật Tố tụng hành chính cũng là Bộ luật, mặc dù nó có nhiều nét tương đồng với các Bộ luật hình sự, dân sự, tố tụng hình sự/dân sự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *