Nội quy lao động là gì?

Lao động là một lĩnh vực rất được quan tâm nên có các văn bản pháp luật quy định rất cụ thể. Theo đó, việc quy định những vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người lao động và người sử dụng lao động, vừa là cơ sở để xử lý cho những sai phạm và tuân thủ pháp luật thì nội quy lao động là một văn bản rất quan trọng tại mỗi doanh nghiệp.

1/ Nội quy lao động là gì?

Nội quy lao động là văn bản do Người sử dụng lao động có thẩm quyền ban hành quy định về các quy tắc xử sự của người lao động phải tuân thủ khi tham gia quan hệ lao động, quy trình về các hành vi vi phạm kỷ luật lao động, các hình thức xử lý kỷ luật tương ứng và quy định về trách nhiệm vật chất (Theo Giáo trình Luật lao động 2020 Trường Đại học Luật Hà Nội)

2/ Nội dung của nội quy lao động

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 188 Bộ luật lao động 2019 thì nội dung chủ yếu của nội quy lao động cụ thể như sau:

– Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

– Trật tự tại nơi làm việc;

– An toàn, vệ sinh lao động;

– Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

– Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;

– Trường hợp được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động;

– Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động;

– Trách nhiệm vật chất;

– Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động.

Các nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định của pháp luật có liên quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *