Nội quy lao động có bắt buộc phải có tại mỗi doanh nghiệp không?

Nội quy lao động là văn bản quan trọng có thể duy trì được trật tự trong doanh nghiệp, để điều hành mọi hoạt động trong doanh nghiệp một cách hiệu quả, cần phải ban hành nội quy lao động. Nội quy lao động là cơ sở để người sử dụng lao động thiết lập kỉ luật lao động, đồng thời căn cứ để người sử dụng lao động xử lí kỉ luật đối với người lao động có hành vi vi phạm nội quy. Vì vậy, nội quy lao động chính là sự thể hiện ý chí, ướng cũng như phương pháp của nguời sử dụng lao động ĩnh vực quản lí lao động. Vậy câu hỏi được đặt ra là nội quy lao động có bắt buộc phải được thành lập tại mỗi doanh nghiệp không? Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn giải đáp về câu hỏi hơn.

1/ Người sử dụng lao động có cần phải ban hành nội quy lao động hay không?

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 118 Bộ luật lao động 2019 quy định:

“1. Người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản.”

Và khoản 1 Điều 69 Nghị định 145/2020/NĐ-CP như sau:

“1. Người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản, nếu sử dụng dưới 10 người lao động thì không bắt buộc ban hành nội quy lao động bằng văn bản nhưng phải thỏa thuận nội dung về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất trong hợp đồng lao động.”

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì doanh nghiệp phải ban hành nội quy lao động phải bằng hình thức văn bản. Trường hợp doanh nghiệp  sử dụng dưới 10 người lao động thì không bắt buộc phải ban hành nội quy lao động nhưng bắt buộc phải thỏa thuận về kỷ luật lao động cũng như trách nhiệm về vật chất trong hợp đồng lao động.

2/ Hiệu lực của Nội quy lao động

Căn cứ vào Điều 121 Bộ luật lao động 2019, hiệu lực của nội quy lao động được quy định cụ thể như sau:

– Nội quy lao động có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 119 của Bộ luật lao động nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký nội quy lao động.

– Trường hợp người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động ban hành nội quy lao động bằng văn bản thì hiệu lực do người sử dụng lao động quyết định trong nội quy lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *