Nội dung của hợp đồng nhượng quyền thương mại

Hợp đồng nhượng quyền thương mại là một thỏa thuận dân sự được quy định hình thức và nội dung cơ bản như sau:

– Quyền, nghĩa vụ của bên nhượng quyền: Về nguyên tắc thì quyền, nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng sẽ do các bên tư thỏa thuận với nhau và những thỏa thuận này sẽ có hiệu lực nếu nó không trái với quy định của pháp luật về nhượng quyền thương mại.

Theo Luật thương mại 2005, quyền và nghĩa vụ của các bên quy định như sau:

Quyền của bên nhượng quyền bao gồm:

–  Nhận tiền nhượng quyền;

– Tổ chức quảng cáo cho hệ thống nhượng quyền thương mại và mạng lưới nhượng quyền thương mại;

– Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hoạt động của bên nhận quyền nhằm đảm bảo sự thống nhất của hệ thống nhượng quyền thương mại và sự ổn định về chất lượng hàng hóa, dịch vụ.

Nghĩa vụ của bên nhượng quyền gồm có những nghĩa vụ sau:

– Cung cấp tài liệu hướng dẫn về hệ thống nhượng quyền thương mại cho bên nhận quyền;

– Đào tạo ban đầu và cung cấp trợ giúp kỹ năng thường xuyên cho thương nhân nhượng quyền để điều hành hoạt động theo đúng hệ thống nhượng quyền thương mại;

– Thiết kế và sắp xếp địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ bằng chi phí của thương nhân nhận quyền;

– Bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với đối tượng được ghi trong hợp đồng nhượng quyền;

– Đối xử bình đẳng với các thương nhân nhận quyền trong hệ thống nhượng quyền thương mại.

– Giá cả, phí nhượng quyền định kỳ và phương pháp thanh toán.

– Thời hạn hiệu lực của hợp đồng.

– Gia hạn, chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *