Những lưu ý khi nộp đơn đăng ký sáng chế PCT chỉ định Việt Nam

Nộp đơn đăng ký sáng chế PCT chỉ định Việt Nam đem lại nhiều lợi ích cho người nộp đơn, nhưng cũng có những lưu ý mà người nộp đơn cần quan tâm để tránh thiếu sót trong quá trình nộp đơn.

1/ Thời hạn vào giai đoạn quốc gia Việt Nam cho đơn đăng ký sáng chế PCT

Thời hạn để vào giai đoạn quốc gia Việt Nam cho đơn đăng ký sáng chế quốc tế theo hiệp ước PCT là 31 tháng tính từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn PCT (nếu đơn quốc tế không có ngày ưu tiên).

2/ Cách thức vào giai đoạn quốc gia Việt Nam cho đơn đăng ký sáng chế PCT có chỉ định Việt Nam?

Đơn đăng ký sáng chế quốc tế PCT vào giai đoạn quốc gia Việt Nam phải được nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam thông qua các tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3/ Hồ sơ vào giai đoạn quốc gia Việt Nam cho đơn đăng ký sáng chế PCT có chỉ định Việt Nam bao gồm:

– 02 Tờ khai đăng ký sáng chế, làm theo Mẫu 01-SC quy định tại Phụ lục A của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN;

– Bản sao các tài liệu đơn PCT (trường hợp người nộp đơn yêu cầu vào giai đoạn quốc gia trước ngày công bố quốc tế);

– 02 Bản dịch ra tiếng Việt của bản mô tả và bản tóm tắt của đơn PCT; giải thích phần sửa đổi nếu đơn vào giai đoạn quốc gia Việt Nam có sửa đổi so với đơn PCT;

– Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí;

– Giấy ủy quyền (trường hợp đơn nộp qua đại diện).

4/ Thủ tục thẩm định đơn

Sau khi vào giai đoạn quốc gia, đơn đăng ký sáng chế PCT có chỉ định Việt Nam được thẩm định hình thức và thẩm định nội dung theo các thủ tục quy định đối với đơn đăng ký bảo hộ sáng chế thông thường nộp trực tiếp tại Việt Nam.

Theo quy định của pháp luật, đơn đăng ký sáng chế PCT sau khi vào giai đoạn quốc gia Việt Nam sẽ được thẩm định hình thức vào tháng thứ 32 kể từ ngày ưu tiên/ngày nộp đơn sớm nhất. Thời hạn thẩm định nội dung là 18 tháng từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung hoặc ngày công bố tùy thuộc vào ngày nào đến muộn hơn.

5/ Làm thế nào để đơn đăng ký sáng chế PCT chỉ định Việt Nam được vào giai đoạn quốc gia sớm?

Có nhiều trường hợp người nộp đơn đăng ký sáng chế muốn được vào giai đoạn quốc gia Việt Nam sớm và đẩy nhanh tiến trình của đơn, tức là, mong muốn đơn được thẩm định hình thức trước thời điểm tháng thứ 32 nêu trên, để nhanh chóng đi vào giai đoạn thẩm định nội dung. Pháp luật Việt Nam cho phép nộp yêu cầu vào giai đoạn quốc gia sớm để đơn được thẩm định hình thức sớm theo thời gian ghi trong yêu cầu.

Tuy nhiên, trên thực tế phải cho đến khi đơn đăng ký sáng chế quốc tế PCT đã được công bố thì đơn vào giai đoạn quốc gia Việt Nam mới chính thức được thẩm định hình thức. Điều này là do mọi thông tin và tài liệu được ghi nhận tại cơ quan nộp đơn quốc tế sẽ được ghi nhận tại Việt Nam. Chỉ đến khi đơn quốc tế đã được công bố công khai, IPVN mới có căn cứ đối chiếu với thông tin của đơn Việt Nam và đơn PCT để tiến hành thẩm định hình thức. Do đó, người nộp đơn nên chủ động cung cấp thông tin về Công bố đơn quốc tế cho IPVN trong trường hợp được Công bố sau khi đã nộp đơn tại IPVN kèm theo một yêu cầu vào giai đoạn quốc gia sớm để đơn được thẩm định hình thức trong vòng 1 tháng kể từ yêu cầu và thông tin đó được nộp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *