Những lợi ích từ việc Đăng ký quốc tế nhãn hiệu?

Việt Nam đang trong thời đại hội nhập quốc tế, không chỉ hướng tới thị trường trong nước, các doanh nghiệp còn hướng tới thị trường nước ngoài. Vì thế, việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của các doanh nghiệp không còn ở tầm quốc gia mà vươn ra tầm quốc tế để các hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp xâm nhập vào thị trường nước ngoài một cách hợp pháp. Từ đó ta nhận thấy việc đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu tại nước ngoài là một nhu cầu tất yếu của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế và hợp tác quốc tế giữa các quốc gia. Đăng ký bảo hộ quốc tế nhãn hiệu là con đường hữu hiệu nhất để bảo vệ nhãn hiệu tại các nước khác trong quá trình tạo dựng thương hiệu cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp trên thị trường thế giới, thúc đẩy quá trình các nước nói chung và Việt Nam nói riêng hội nhập sâu rộng vào thị trường quốc tế, đồng thời cũng góp phần bảo vệ người tiêu dùng trong và ngoài nước.

1. Lợi ích của việc đăng ký quốc tế nhãn hiệu:

Việt Nam đang không ngừng nổ lực đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh ra tầm quốc tế. Theo đó, các doanh nghiệp đòi hỏi cần phải nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước cũng như cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng, các doanh nghiệp cần phải xây dựng thương hiệu gắn với các sản phẩm, dịch vụ, để tạo nhiều lợi thế cạnh tranh khi đưa sản phẩm, dịch vụ ra thị trường nước ngoài. Việc các doanh nghiệp đăng ký bảo hộ quốc tế nhãn hiệu là một điều tất yếu, đòi hỏi các doanh nghiệp kinh doanh ở thị trường nước ngoài phải quan tâm và đặt lên hàng đầu, vì việc đăng ký bảo hộ quốc tế nhãn hiệu đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, cụ thể:

– Tạo được uy tín, hình ảnh đẹp, chất lượng và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế so với các doanh nghiệp khác có cùng lĩnh vực kinh doanh;

– Bảo vệ được nhãn hiệu của doanh nghiệp đã xây dựng gắn với sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp đưa ra thị trường nước ngoài;

– Có thể chuyển nhượng nhãn hiệu hoặc cho phép bên thứ 3 sử dụng nhãn hiệu trên cơ sở có thu phí sử dụng;

– Ngăn chặn và hạn chế mọi hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đã đăng ký cũng như cạnh tranh không lành mạnh của bên thứ ba.

2. Các hình thức đăng ký quốc tế nhãn hiệu hiện nay:

Việc đăng ký quốc tế nhãn hiệu khá phức tạp đối với các cá nhân, doanh nghiệp. Do đó, tùy từng trường hợp cụ thể mà chủ thể đăng ký nên lựa chọn hình thức đăng ký nào phù hợp nhất trong hai hình thức sau đây:

– Thông qua tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ của nước ngoài để nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trực tiếp tại các nước đó.

– Đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Hệ thống Madrid.

Theo đó, việc nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trực tiếp tại các nước thông qua tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ của nước đó có khá nhiều trở ngại như khoảng cách địa lý, thủ tục, ngôn ngữ, chi phí,… Thấy được những khó khăn đó, các nước đã thảo luận tạo ra một con đường đăng ký ngắn hơn, giải quyết được hầu hết những vấn đề phát sinh phức tạp là hệ thống Madrid. Từ khi hệ thống Madrid ra đời, việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế của các doanh nghiệp trở nên dễ dàng hơn, mở rộng con đường bảo hộ nhãn hiệu của các doanh nghiệp tại các nước khác. Việc đăng ký quốc tế nhãn hiệu thông qua hệ thống Madrid đem lại lợi ích không nhỏ đối với chủ thể đăng ký, các cơ quan, tổ chức trong quá trình đăng ký.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *