Những hình thức xử phạt đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ?

Tại Việt Nam, đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thì theo quy định của pháp luật có các hình thức xử phạt như sau:

– Biện pháp dân sự: Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm; buộc xin lỗi, cải chính công khai; buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự; buộc bồi thường thiệt hại. Buộc tiêu hủy, phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với điều kiện không làm phương hại đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền.

– Biện pháp hành chính: cảnh cáo; phạt tiền; thu giữ hàng giả và vật tư đi kèm; buộc tạm ngừng hoạt động kinh doanh; buộc tiêu hủy hàng hóa giả mạo.

– Biện pháp hình sự: Phạt tiền và/ hoặc phạt tù.

– Biện pháp kiểm soát biên giới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: tạm dừng thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát phát hiện hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *