NHỮNG ĐIỂM MỚI CƠ BẢN CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ- PHẦN 1

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2022 có những điểm mới cần chú ý như sau:

1/ Về chính sách của Nhà nước về Sở Hữu Trí Tuệ (SHTT): Làm rõ chính sách của Nhà nước là sẽ hỗ trợ về tài chính, ưu đãi về thuế, tín dụng và đầu tư để khuyến khích, thúc đầy hoạt động đổi mới, sáng tạo, khai thác tài sản trí tuệ.

2/ Về đại diện sở hữu công nghiệp (SHCN):

– Bỏ trách nhiệm thông báo các khoản và mức phí dịch vụ, chỉ cần thông báo khoản phí, lệ phí theo quy định của Nhà nước tại Điều 153 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT 2022).

– Điều kiện hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp:

+ Phân chia 2 nhóm lĩnh vực với điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện SHCN khác nhau:

  • Nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, cạnh tranh không lành mạnh, bí mật kinh doanh
  • Sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí.

+ Bổ sung quy định công dân Việt Nam là luật sư được phép hành nghề theo quy định của Luật Luật sư và thường trú tại Việt Nam thì được cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện SHCN trong lĩnh vực nếu đã tốt nghiệp khóa đào tạo pháp luật về SHCN đưuọc cơ quan có thẩm quyền công nhận (không yêu cầu phải qua kỳ kiểm tra nghiệp vụ).

+ Bổ sung quy định về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện SHCN đối với cá nhân nếu không đáp ứng điều kiện hành nghề tại Điều 155.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *