Những chủ thể nào liên quan đến luật đất đai?

Căn cứ theo quy định Luật đất đai hiện hành, chúng ta có thể chia nhóm chủ thể trogn quan hệ pháp luật đất đai như sau:

1. Cơ quan Nhà nước

* Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chung:

+ Chính phủ

+ UBND các cấp

* Cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành về đất đai:

 + Trung ương: Bộ Tài nguyên và Môi trường (CP)

 + Địa phương:

 – Sở Tài nguyên và Môi trường (cấp Tỉnh),

 – Phòng Tài Nguyên và Môi trường (cấp Huyện),

 – Cán bộ địa chính (cấp Xã).

* Tổ chức dịch vụ công về đất đai:

+ Văn phòng đăng ký đất đai.

+ Tổ chức phát triển quỹ đất.

2. Người sử dụng đất (Land users):

+ Tổ chức trong nước (Domestic organizations);

+  Hộ gia đình, cá nhân trong nước (Domestic households and individuals);

+ Cộng đồng dân cư (Communities);

+ Cơ sở tôn giáo (Religious establishments);

+ Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao (Foreign organizations with diplomatic functions);

+ Người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Overseas Vietnamese – Khoản 3 Điều 3 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008 Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài);

+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Foreigninvested enterprises).

3. Các chủ thể khác tham gia vào quan hệ pháp luật đất đai:

– Tổ chức, cá nhân thuê lại quyền sử dụng đất

– Các tổ chức tín dụng

– Người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong cácvụ việc tranh chấp đất đai, các vụ việc khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *