Những bất cập trong quá trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam?

Việt Nam đang trong quá trình hội nhập kinh tế, mở rộng thị trường nên việc chú trọng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu đối với các cá nhân, doanh nghiệp đang kinh doanh trên thị trường là điều rất cần thiết. Tuy nhiên, việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế, gây những khó khăn nhất định cho cá nhân, doanh nghiệp khi đăng ký nhãn hiệu. Cụ thể những khó khăn phổ biến mà các cá nhân, doanh nghiệp gặp phải như sau:

– Khó khăn trong việc tra cứu sơ bộ khả năng bảo hộ của nhãn hiệu:

Việc tra cứu sơ bộ khả năng bảo hộ của nhãn hiệu đòi hỏi cần phải có chuyên môn, kinh nghiệm thì mới có kiến thức tra cứu một cách triệt để. Theo đó, các cá nhân, doanh nghiệp không phải ai cũng có trình độ chuyên môn trong việc tra cứu sơ bộ này, mà thường xây dựng nhãn hiệu và đăng ký bảo hộ chứ không tra cứu sơ bộ trước khả năng bảo hộ hoặc tra cứu không đầy đủ dẫn đến hạn chế mất thời gian và chi phí phát sinh trong quá trình nộp đơn.

– Khó khăn trong quá trình chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhãn hiệu:

Nhìn chung hồ sơ đăng ký nhãn hiệu được quy định đầy đủ trong Luật sở hữu trí tuệ cũng như hướng dẫn của Cục Sở hữu trí tuệ, tuy nhiên, cá nhân, doanh nghiệp thường gặp khá nhiều khó khăn khi khai thông tin trong tờ khai đăng ký nhãn hiệu cũng như phân nhóm hàng hóa, dịch vụ,…Vì việc mô tả nhãn hiệu cũng như khai thông tin trong tờ khai đăng ký nhãn hiệu, phân loại hàng hóa, dịch vụ chính xác theo Bảng phân loại quốc tế hàng hóa, dịch vụ Ni-xơ, đòi hỏi người có kinh nghiệm cũng như am hiểu về lĩnh vực sở hữu trí tuệ mới có thể làm được, tránh việc thiếu sót trong quá trình thẩm định hình thức của đơn đăng ký.

– Khó khăn trong việc phản hồi ý kiến đối với Thông báo và Quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ:

Trong trường hợp đơn đăng ký nhãn hiệu bị thiếu sót, khi đó Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo thẩm định hình thức (dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ) do đơn đăng ký còn thiếu sót, thông báo thẩm định nội dung (dự định từ chối bảo hộ) do đơn đăng ký không đáp ứng đầy đủ điều kiện bảo hộ được quy định trong Luật sở hữu trí tuệ, và ấn định thời hạn để người nộp đơn có ý kiến phản hồi. Theo đó, cá nhân, doanh nghiệp không có đầy đủ kiến thức chuyên môn dẫn đến khó khăn khi phản hồi lại ý kiến của Cục Sở hữu trí tuệ. Hơn nữa, việc không trả lời hoặc trả lời không chính xác Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ thì đơn đăng ký nhãn hiệu có khả năng cao sẽ bị Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối bảo hộ.

Như vậy, tuy pháp luật về sở hữu trí tuệ có quy định rất cụ thể về thủ tục cũng như hướng dẫn chi tiết về soạn hồ sơ đăng ký nhãn hiệu nhưng không phải cá nhân, doanh nghiệp nào cũng có đủ kiến thức chuyên môn về lĩnh vực sở hữu trí tuệ để hiểu rõ và thực hiện chính xác theo đúng quy định. Khi đó, các cá nhân, doanh nghiệp thường tìm đến các tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp, tổ chức có chuyên môn, nghiệp vụ được Cục Sở hữu trí tuệ cấp phép hoạt động trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ để thay mặt chủ đơn qua hình thức đại diện theo ủy quyền đăng ký nhãn hiệu, theo dõi, phản hồi ý kiến với Cục Sở hữu trí tuệ trong suốt quá trình nộp đơn đến khi có kết quả cuối cùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *