Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thư ký Tòa án

Căn cứ vàoĐiều 47 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-VPQH Bộ luật tố tụng hình sự thì Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thư ký Tòa án như sau:

– Thư ký Tòa án được phân công tiến hành tố tụng đối với vụ án hình sự có những nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Kiểm tra sự có mặt của những người được Tòa án triệu tập; nếu có người vắng mặt thì phải nêu lý do;

+ Phổ biến nội quy phiên tòa;

+ Báo cáo Hội đồng xét xử danh sách những người được triệu tập đến phiên tòa và những người vắng mặt;

+ Ghi biên bản phiên tòa;

+ Tiến hành hoạt động tố tụng khác thuộc thẩm quyền của Tòa án theo sự phân công của Chánh án Tòa án.

-. Thư ký Tòa án phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chánh án Tòa án về hành vi của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *