Nhiệm kỳ của các cơ quyền lực, hành chính nhà nước

Nhóm cơ quan quyền lực nhà nước

Nhiệm kỳ của Quốc hội

– Nhiệm kỳ của mỗi khóa Quốc hội là 05 năm.

– 60 ngày trước khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Quốc hội khóa mới phải được bầu xong.

– Trong trường hợp đặc biệt, nếu được ít nhất 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành thì Quốc hội quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của mình theo đề nghị của UBTVQH. Việc kéo dài nhiệm kỳ của một khóa Quốc hội không được quá 12 tháng, trừ trường hợp có chiến tranh.

Nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp

– Nhiệm kỳ của mỗi khóa HĐND là 05 năm, kể từ kỳ họp thứ nhất của HĐND khóa đó đến kỳ họp thứ nhất của HĐND khóa sau.

– Chậm nhất là 45 ngày trước khi HĐND hết nhiệm kỳ, HĐND khóa mới phải được bầu xong.

Việc rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của HĐND do Quốc hội quyết định theo đề nghị của UBTVQH.

Nhóm cơ quan hành chính nhà nước

Nhiệm kỳ của Chính phủ

– Nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm kỳ của Quốc hội (kể trên).

– Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chính phủ tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới thành lập Chính phủ.

Nhiệm kỳ của Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp

– Nhiệm kỳ của UBND theo nhiệm kỳ của HĐND cùng cấp.

– Khi HĐND hết nhiệm kỳ, UBND tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi HĐND khóa mới bầu ra UBND khóa mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *