Nhãn hiệu liên kết là gì? Các đặc điểm của Nhãn hiệu liên kết

Ngày nay, các doanh nghiệp không xây dựng đơn thuần một nhãn hiệu cho các sản phẩm/ dịch vụ kinh doanh mà hướng tới việc xây dựng nhiều nhãn hiệu trùng hoặc tương tự nhau cho các sản phẩm/ dịch vụ cùng loại hoặc liên quan nhau, để nâng cao khả năng phân biệt, mở rộng phạm vi bảo hộ, ngăn chặn và hạn chế khả năng bị xâm phạm đối với các nhãn hiệu của doanh nghiệp.

1.  Định nghĩa Nhãn hiệu liên kết:

Nhãn hiệu liên kết là các nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương tự nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có liên quan với nhau theo quy định tại Khoản 19 Điều 4 (Văn bản hợp nhất số  07/VBHN-VPQH Luật sở hữu trí tuệ 2005).

Theo đó, nhãn hiệu liên kết là đăng ký các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự nhau cho các sản phẩm, dịch vụ cùng loại, tương tự hoặc liên quan với nhau của cùng một chủ thể đăng ký, nhằm ngăn chặn bên thứ ba đăng ký những nhãn hiệu tương tự với nhãn hiệu đã được cấp văn bằng bảo hộ.

Ví dụ:

Trên là các nhãn hiệu liên kết của cùng một chủ đơn là Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

2. Đặc điểm của nhãn hiệu liên kết:

Ngoài những đặc điểm chung của nhãn hiệu, nhãn hiệu liên kết có những đặc điểm riêng như sau:

– Các nhãn hiệu liên kết đều có cùng một chủ thể đăng ký. Đây là đặc điểm đầu tiên giúp phân biệt nhãn hiệu liên kết với các loại nhãn hiệu khác.

– Các nhãn hiệu liên kết là các nhãn hiệu tương tự với nhau dùng cho các sản phẩm/dịch vụ cùng loại, tương tự với nhau hoặc có liên quan với nhau. Hoặc các nhãn hiệu trùng nhau dùng cho các sản phẩm/dịch vụ tương tự hoặc có liên quan với nhau.

Theo đó, đăng ký các nhãn hiệu liên kết giúp doanh nghiệp bảo vệ chặt chẽ hơn quyền và lợi ích của mình đối với nhãn hiệu mà doanh nghiệp đã xây dựng và phát triển, ngăn chặn các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có hiểu đúng về việc xây dựng các nhãn hiệu liên kết mà chỉ đăng ký bảo hộ một nhãn hiệu thông thường cho các sản phẩm/ dịch vụ của mình, điều này sẽ dễ dẫn đến việc sau này doanh nghiệp lớn mạnh, kinh doanh mở rộng thêm các sản phẩm/ dịch vụ có liên quan với nhau thì mới đăng ký thì rất dễ dàng bị các đối thủ cạnh tranh đăng ký các nhãn hiệu tương tự hoặc trùng cho các nhãn hiệu liên quan, khiến doanh nghiệp mất đi quyền lợi của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *