Nhận căn cước công dân gắn chip qua bưu điện được không?

Trước đây, khi tiến hành làm Chứng minh nhân dân, người dân nhận giấy hẹn trả kết quả, sau đó phải quay lại nơi thực hiện thủ tục một lần nữa để nhận kết quả trực tiếp theo thời gian ghi trên giấy hẹn.

Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng 08/2012, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã phối hợp với các cơ quan Công an thuộc địa bàn các tỉnh, thành, quận, huyện triển khai Dịch vụ chuyển phát Chứng minh thư nhân dân (CMND) và sau này là thẻ Căn cước công dân (CCCD) đến tận tay cho người dân.

Cũng theo khoản 1 Điều 12 Thông tư 07/2016/TT-BCA (sửa đổi bởi Thông tư 40/2019), cơ quan nơi tiếp nhận hồ sơ trả thẻ Căn cước công dân và Số hộ khẩu (nếu có) theo thời gian và địa điểm trong giấy hẹn. Nơi trả thẻ Căn cước công dân là nơi làm thủ tục cấp thẻ; trường hợp công dân có yêu cầu trả thẻ tại địa điểm khác thì công dân ghi cụ thể địa chỉ nơi trả thẻ tại Tờ khai căn cước công dân. Cơ quan nơi tiếp nhận hồ sơ trả thẻ Căn cước công dân tại địa điểm theo yêu cầu của công dân bảo đảm đúng thời gian và công dân phải trả phí dịch vụ chuyển phát theo quy định.

Như vậy, theo quy định hiện hành, muốn nhận thẻ CCCD qua bưu điện, người dân cần ghi rõ tại Tờ khai Căn cước công dân và khi nhận phải tự thanh toán phí chuyển phát. Trường hợp nhận thẻ qua bưu điện thì Công an vẫn phải đảm bảo đúng thời gian theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *