Nguyên tắc suy đoán vô tội được quy định ở đâu?

Câu hỏi: Nguyên tắc suy đoán vô tội là một nguyên tắc quan trọng được sử dụng khi giải quyết vụ án hình sự. Vậy xin hỏi nguyên tắc này hiện nay được quy định ở trong các văn bản pháp luật nào?

Trả lời:

Nguyên tắc suy đoán vô tội là một nguyên tắc quan trọng mà các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng phải áp dụng triệt để trong quá trình giải quyết một vụ án hình sự.

Vì chỉ cần họ bỏ qua nguyên tắc này ở bất kỳ một thời điểm nào đó trong quá trình giải quyết đều rất dễ dẫn đến “oan sai”.

Chính vì tầm quan trọng đó, mà nguyên tắc này đã được quy định cụ thể tại khoản 1, Điều 31 Hiến pháp năm 2013 và Điều 13, BLTTHS năm 2015.

Theo đó, một người bị buộc tội sẽ được coi là không có tội (đây chính là nguyên tắc suy đoán vô tội) nếu không có đủ các điều kiện sau đây:

– Được chứng minh là có tội theo trình tự, thủ tục tố tụng hình sự.

– Đã có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *