Nguyên tắc công bằng – bình đẳng khi đánh thuế

Quan điểm cá nhân của tôi là đánh thuế phải đảm bảo nguyên tắc công bằng, bình đẳng. Chỉ khi đảm bảo được nguyên tắc này thì mới giúp thúc đẩy sự phát triển kinh tế và đảm bảo được sự công bằng xã hội. Không được phân biệt đối tượng để đánh thuế như vậy sẽ tạo ra sự bất đồng và không công bằng với các đối tượng phải đóng thuế bình thường. Nguyên tắc công bằng – bình đẳng cũng như các quy định về các quyền của con người, ai ai cũng sẽ được đối xử bình đẳng mà không được phân biệt bất cứ yếu tố gì bởi vì các đối tượng chịu Thuế và phải nộp Thuế cho Nhà nước cũng là con người.

Nội dung của nguyên tắc công bằng là mọi đối tượng có năng lực chịu thuế đều phải nộp thuế và mọi người có điều kiện liên quan đến thuế như nhau phải được đối xử về thuế như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về điều kiện, tính công bằng vẫn được đảm bảo. Điều này thể hiện ở chỗ, nếu có điều kiện khác nhau thì những đối tượng khác nhau nhưng cùng loại, phải được đối xử với nhau tương xứng.

Nguyên tắc công bằng phải được thể hiện xuyên suốt hệ thống pháp luật thuế vì đây không chỉ là nguyên tắc của thuế nói chung mà còn là nguyên tắc cơ bản để xây dựng hệ thống pháp luật về thuế. Ở Việt Nam, hệ thống pháp luật thuế luôn hướng tới và đảm bảo sự công bằng. Các đổi tượng có điều kiện như nhau phải nộp những loại thuế giống nhau. Mặt khác, những đối tượng được khuyến khích, ưu đãi khi có đủ điêu kiện họ cũng được hưởng sự đối xử ưu đãi tương ứng.

Vì vậy, nguyên tắc này đóng vai tò rất quan trọng trong Pháp Luật thuế nên phải được Nhà nước chú trọng để đảm bảo cho các đối tượng được đánh thuế bình đẳng như nhau không được phân biệt địa vị, giới tính, quốc tịch,…Nhà nước cũng đã đảm bảo nguyên tắc đánh thuế khá công bằng ở chỗ Thuế thu vào hàng hóa, dịch vụ là mang tính không công bằng vì dù là đối tượng nào thì cũng sẽ phải chịu thuế thu vào hàng hóa, dịch vụ như nhau mà không tính tới thu nhập của các đối tượng là cao hay thấp hay mức sống của đối tượng đó. Tuy nhiên để khắc phục thì Nhà nước quy định các Thuế suất đó thấp hơn so với Thuế trực thu (Thuế thu nhập cá nhân,…) để đảm bảo sự công bằng đối với các cá nhân có thu nhập trung bình và thấp. Ngoài các quy định đánh thuế thông thường thì Nhà nước luôn có các ưu đãi dành cho các đối tượng đặc biệt để thúc đẩy sự phát triển kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa. Tuy nhiên, đối tượng nào thuộc phạm vi được Nhà nước ưu đãi thì đều được đối xử như nhau chứ không phân biệt nên không có sự ưu ái đặc biệt nào ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *