Người lao động nước ngoài về nước trước thời hạn có được hoàn trả tiền dịch vụ hay không?

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 được Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 10 thông qua vào ngày 13/11/2020. Luật gồm 8 chương, 74 điều và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

1. Quy định nhiều điểm mới đảm bảo quyền lợi cá nhân người lao động:

Người lao động cần nắm được những điểm mới có trong luật để đảm bảo quyền lợi cá nhân cũng như những thủ tục pháp lý cần thiết khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đặc biệt chú ý các vấn đề sau:

– Cho phép người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bị người sử dụng lao động ngược đãi, cưỡng bức lao động hoặc bị quấy rối tình dục trong thời gian làm việc ở nước ngoài (điểm đ, khoản 1, Điều 6)

– Người đi xuất khẩu lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội hoặc thuế thu nhập cá nhân hai lần ở Việt Nam và ở nước đến làm việc, nếu hai nước đã ký hiệp định về bảo hiểm xã hội hoặc hiệp định tránh đánh thuế hai lần (điểm g, khoản 1, Điều 6)

– Luật cấm hành vi đi làm việc hoặc đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài với các công việc sau: Matxa tại nhà hàng, khách sạn, trung tâm giải trí; săn bắt thú dữ, cá sấu, cá mập; liệm, mai táng tử thi, thiêu xác chết, bốc mồ mả; công việc thường xuyên ở nơi thiếu không khí, áp suất lớn như dưới lòng đất, đại dương…(Khoản 12 Điều 7)

2. Quy định về hoàn trả tiền dịch vụ cho người lao động:

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 đã bổ sung một số quy định liên quan đến chi phí đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài, Luật quy định phù hợp với thực tế thị trường, xu hướng quốc tế, bảo đảm trách nhiệm của doanh nghiệp với người lao động. Cụ thể:

– Nghiêm cấm hành vi Thu tiền môi giới của người lao động; Thu tiền dịch vụ của người lao động không đúng quy định của Luật này (Khoản 8, 9 Điều 7)

– Trường hợp doanh nghiệp dịch vụ đã thu tiền dịch vụ từ người lao động cho toàn bộ thời gian làm việc thỏa thuận trong hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài mà người lao động phải về nước trước thời hạn và không do lỗi của người lao động thì doanh nghiệp dịch vụ phải hoàn trả cho người lao động số tiền dịch vụ và tiền lãi theo tỷ lệ tương ứng với thời gian còn lại của hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Tiền lãi được tính theo lãi suất đối với tiền gửi không kỳ hạn bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng do các bên thỏa thuận tại thời điểm doanh nghiệp hoàn trả cho người lao động” (khoản 3, Điều 23).

Trên đây là một số nội dung đáng chú ý của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020, mong rằng những thông tin trên sẽ giúp người lao động đang chuẩn hoặc đã và đang làm việc tại nước người theo hình thức hợp đồng có thêm thông tin nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ mình theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *