Người dân được kiểm tra chuyên đề của CSGT: Nhưng phải biết điều này

Hiện nay, khi bị dừng xe để kiểm tra hành chính, nhiều tài xế tỏ ra bất hợp tác với lực lượng chức năng và yêu cầu CSGT xuất trình kế hoạch, chuyên đề kiểm tra giao thông thì mới hợp tác.

Sở dĩ nhiều người có yêu cầu này là bởi tại điểm d khoản 1 Điều 5 Thông tư số 67/2019/TT-BCA của Bộ Công an quy định như sau:

“d) Kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông, Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề về giao thông, Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên, gồm các nội dung cụ thể sau: Tên đơn vị; tuyến đường; các loại phương tiện và các hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát, xử lý; thời gian thực hiện…”

Theo quy định trên, kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề về giao thông, kế hoạch tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm thường xuyên là nội dung bắt buộc phải công khai.

Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào quy định này để “ép” lực lượng CSGT xuất trình chuyên đề, kế hoạch là không đúng. Bởi theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 67/2019/TT-BCA của Bộ Công an quy định căn cứ vào đặc điểm, tính chất và nội dung phải công khai, cơ quan Công an áp dụng một, một số hoặc tất cả các hình thức công khai sau đây:

(1) Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử; Trang thông tin điện tử của cơ quan Công an.

(2) Đăng Công báo.

(3) Niêm yết tại trụ sở cơ quan Công an.

(4) Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

(5) Thông qua việc tiếp công dân; họp báo; thông cáo báo chí; hoạt động của người phát ngôn trong lực lượng Công an nhân dân theo quy định của pháp luật.

Như vậy, CSGT không có nghĩa vụ công khai kế hoạch, chuyên đề trực tiếp cho người dân. Người dân chỉ có thể xem kế hoạch, chuyên đề qua 05 hình thức công khai kể trên, không có quyền yêu cầu các đồng chí CSGT đang làm nhiệm vụ cho xem kế hoạch, chuyên đề khi bị ‘bắt’ xe.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *