Người chưa thành niên có được gọi là trẻ em không?

Câu hỏi: Xin giải đáp giúp tôi trẻ em là người chưa thành niên, vậy người chưa thành niên có được gọi là trẻ em hay không?

Trả lời: Theo quy định hiện hành, có thể khẳng định là 100% trẻ em là người chưa thành niên, nhưng không thể khẳng định 100% người chưa thành niên là trẻ em được.

Bởi vì, theo Điều 21 BLDS năm 2015 thì người chưa đủ 18 tuổi được xem làm người chưa thành niên, còn theo Điều 1 Luật trẻ em năm 2016 thì trẻ em là người dưới 16 tuổi.

Do đó, có thể chúng ta có thể xác định trẻ em là người chưa thành niên, những người chưa thành niên có được gọi là trẻ em hay không còn phụ thuộc vào độ tuổi của người đó, cụ thể như sau:

– Nếu người chưa thành niên dưới 16 tuổi thì được xem là trẻ em.

Ví dụ: Học sinh A 14 tuổi đang là học sinh lớp 8 thì vừa được xem là người chưa thành niên theo BLDS, vừa được xem là trẻ em theo Luật trẻ em.

– Còn nếu người chưa thành niên mà từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi thì không được gọi là trẻ em nữa.

Ví dụ: Em học sinh B 16 tuổi đang là học sinh lớp 11 thì được xem là người chưa thành niên theo BLDS, nhưng lại không được xem là trẻ em theo Luật trẻ em.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *