Ngày 3/5 học sinh, sinh viên có được nghỉ học không?

Theo thông báo thì Lịch nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2021 đối với người lao động trong cả nước (bao gồm đội ngũ giáo viên, giảng viên) như sau:

  1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, người lao động làm việc tại đơn vị có chế độ nghỉ hằng tuần 02 ngày (thứ Bảy, Chủ Nhật) thì lịch nghỉ dịp lễ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2021 được thực hiện như sau:

– Nghỉ từ thứ Sáu ngày 30/4 đến hết thứ 2 ngày 03/5/2021 (04 ngày nghỉ liên tục);

– Trong đó, ngày 30/4 và 01/5 là ngày nghỉ lễ theo quy định Điều 112 Bộ luật Lao động 2019; ngày 02/5 là ngày nghỉ hằng tuần và ngày 03/5 là ngày nghỉ bù cho ngày 01/5 theo quy định tại Điều 111 Bộ luật Lao động 2019.

  1. Đối với người lao động khác sẽ được nghỉ lễ dịp 30/4, 01/5/2021 trong 03 ngày liên tục theo quy định tại Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 (bắt đầu nghỉ từ thứ Sáu ngày 30/4 đến hết Chủ nhật ngày 02/5/2021).

Như vậy: Lễ 30/4 và 01/5 năm nay, giáo viên, giảng viên của các trường công lập trên cả nước sẽ được nghỉ 04 ngày nghỉ liên tục từ ngày 30/4 đến hết thứ 2 ngày 03/5/2021 và được hưởng nguyên lương.

Do đó:

  • Nếu nhà trường thuộc trường hợp có ngày nghỉ hàng tuần của giáo viên vào thứ 7, chủ nhật thì học sinh, sinh viên sẽ được nghỉ học vào ngày 3/5 năm 2021.
  • Nếu nhà trường thuộc trường hợp có ngày nghỉ hàng tuần của giáo viên vào chủ nhật thì học sinh, sinh viên sẽ sẽ không được nghỉ học vào ngày 3/5 năm 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *