Ngành luật gồm có những chuyên ngành HOT nào?

Ngành luật đang là một trong những ngành được xem là “HOT” tại nước ta hiện nay, nó được thể hiện thông qua việc có nhiều trường tổ chức đào tạo và số lượng ngày càng tăng, bên cạnh đó số lượng chỉ tiêu tuyển sinh ngành luật hiện nay là rất lớn.

Điều đó cho thấy ngành luật đang có sự phát triển mạnh mẽ và là một trong những ngành được xã hội rất quan tâm vì hầu như các lĩnh vực trong xã hội ngày nay đều cần đến pháp luật để bảo đảm cho sự tồn tại và phát triển vững mạnh. Đó vừa là cơ hội vừa là thách thức cho người học luật.

Ngành luật hiện nay được các trường chia ra thành nhiều chuyên ngành nhỏ hơn tập trung đào tạo và phát triển đội ngũ những người am hiểu pháp luật trong tương lai, có thể kể đến như các chuyên ngành sau đây:

1. Ngành Luật dân sự:

Luật dân sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, chuyên giải quyết những cuộc tranh chấp giữa các cá nhân và các tổ chức mà trong đó bên chịu thiệt hại có thể nhận được bồi thường.

Luật dân sự có thể giải quyết rất nhiều vấn đề pháp lý, từ luật gia đình, luật kinh doanh, luật thể thao đến những khiếu nại do sơ suất.

Sinh viên theo học chuyên ngành Luật dân sự sẽ được đào tạo những kiến thức về hợp đồng dân sự, hợp đồng lao động, thừa kế, thủ tục tố tụng dân sự, luật hôn nhân gia đình, các vấn đề về sở hữu công nghiệp,…

Trong quá trình đào tạo, có thể được cung cấp những kỹ năng, nghiệp vụ hỗ trợ cho nghề nghiệp trong tương lai như: thi hành án dân sự, pháp luật thực thi quyền sở hữu trí tuệ, kỹ năng soạn thảo hợp đồng, kỹ năng giải quyết các vụ án dân sự, nghề luật sư và tư vấn pháp luật,… 

Các môn học chuyên ngành tiêu biểu: Luật Ngân sách Nhà nước,Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật lao động, Tranh chấp và giải quyết tranh chấp lao động, Pháp luật về thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ, Giao dịch dân sự về nhà ở, Quyền nhân thân theo quy định pháp luật dân sự, Thi hành án dân sự,…

2. Ngành Luật hình sự:

Chương trình đào tạo của Luật hình sự cung cấp cho sinh viên những kiến thức thực tiễn về tư pháp hình sự, bao gồm các vấn đề trong:

– Khoa học hình sự (như tội phạm, hình phạt, trách nhiệm hình sự, các biện pháp tư pháp, quyết định hình phạt,…);

– Khoa học tố tụng hình sự (như các nguyên tắc của tố tụng hình sự, chứng cứ, các biện pháp ngăn chặn, các cơ quan tiến hành tố tụng,…);

– Khoa học thi hành án hình sự (như người bị kết án, các cơ quan thi hành án, thủ tục, trình tự thi hành các loại hình phạt, các biện pháp tư pháp,…).

Các học phần đặc trưng của chuyên ngành bao gồm: Luật Hình sự; Luật Tố tụng hình sự; Tội phạm học; Tâm lý học tư pháp; Tâm thần học tư pháp; Khoa học điều tra hình sự; Lý luận về định tội; Giám định pháp y; Nghiệp vụ thư ký Tòa án,…

3. Ngành Luật hành chính:

Theo học chuyên ngành này, sinh viên được cung cấp những kiến thức chuyên sâu về lý luận Nhà nước và pháp luật, về cơ cấu tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, về khoa học quản lý nhà nước và điều hành công sở, về công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, về công chứng và luật sư, về cải cách nền hành chính,… 

4. Ngành Luật kinh tế:

Ngành Luật kinh tế cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về pháp luật, thực tiễn pháp lý, pháp luật trong kinh doanh; khả năng nghiên cứu và xử lý những vấn đề pháp lý đặt ra trong thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.

Một số môn học then chốt trong chương trình đào tạo ngành Luật kinh tế: Luật sở hữu trí tuệ, Pháp luật về doanh nghiệp, Luật thương mại, Luật cạnh tranh, Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, Thủ tục đăng ký doanh nghiệp và thủ tục đầu tư, Phá sản và giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh, Pháp luật kinh doanh bất động sản, Luật đầu tư, Pháp luật về đầu tư xây dựng…

5. Ngành Luật thương mại

Ngành luật thương mại trang bị cho sinh viên những kiến thức pháp luật có liên quan đến lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, thuế, đất đai và môi trường.

Sinh viên theo học chuyên ngành này sẽ được đào tạo những kiến thức về: Luật hợp đồng thương mại quốc tế, luật thương mại quốc tế, tư pháp quốc tế, luật hàng hải,..

Ngoài ra, các bạn còn được cung cấp những kỹ năng, nghiệp vụ hỗ trợ cho nghề nghiệp trong tương lai như: pháp luật thực thi quyền sở hữu trí tuệ, kỹ năng soạn thảo hợp đồng, kỹ năng giải quyết nghiệp vụ thuế, nghề luật sư và tư vấn pháp luật, luật quốc tế, luật tố tụng, luật lao động,…

6. Ngành Luật quốc tế

Ngành Luật quốc tế là ngành học đào tạo những kiến thức về luật mà trọng tâm của nó xoay quanh việc tìm hiểu và áp dụng luật pháp trong bối cảnh toàn cầu. Ngành luật quốc tế đào tạo 3 khối kiến thức cơ bản là: Khối kiến thức về lĩnh vực Công pháp quốc tế; Khối kiến thức về lĩnh vực Tư pháp quốc tế và Khối kiến thức về luật so sánh và luật Thương mại quốc tế.

Chương trình đào tạo ngành Luật quốc tế trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản liên quan đến chức năng đối ngoại của nhà nước trong quan hệ quốc tế, về kỹ năng lựa chọn và vận dụng pháp luật của các quốc gia, đàm phán hợp đồng ngoại thương, giải quyết các tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài…

Các môn học tiêu biểu của ngành như: Luật kinh tế quốc tế, Luật thương mại quốc tế, Luật hàng không quốc tế, Luật biển quốc tế, Công pháp quốc tế, Luật đầu tư quốc tế, Luật thuế, Luật sở hữu trí tuệ quốc tế…

7. Ngành Luật thương mại quốc tết

Luật thương mại quốc tế là chuyên ngành của luật kinh tế, tập trung vào việc đào tạo những cử nhân luật có nền tảng kiến thức vững chắc về các quy định, luật pháp liên quan đến giao dịch, hợp tác mua bán hàng hóa với các đối tác, khách hàng quốc tế.

Chương trình đào tạo của ngành luật thương mại quốc tế sẽ bao gồm các môn học cung cấp kiến thức và thực tiễn pháp lý như lý luận nhà nước, pháp luật, đồng thời ghi nhớ, hiểu và áp dụng các pháp luật Việt Nam và quốc tế về thương mại hàng hóa, tố tụng hình sự/dân sự, luật đầu tư quốc tế,…

8. Ngành Luật học

Ngành Luật học cung cấp kiến thức Luật bao quát ở hầu hết các lĩnh vực. Không chỉ riêng kiến thức về Kinh tế, Tài chính, Thương mại, ngành Luật học còn cung cấp kiến thức về luật hôn nhân gia đình, quy định chung về tài sản, thừa kế, luật hình sự phần tội phạm, luật môi trường, tội phạm học, bồi thường hợp đồng, tranh chấp thương mại, khiếu nại, tố cáo, khoa học về điều tra hình sự, quyền con người, quyền công dân,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *