Nêu những thành tựu và hạn chế cơ bản của Liên Xô trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội (1945- 1991). Liên Xô tan rã đã tác động như thế nào đến tình hình thế giới?

1. Thành tựu cơ bản bản của Liên Xô trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội:

– Kinh tế: Hoàn thành khôi phục kinh tế hàn gắn vết thương chiến tranh; xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của Chủ nghĩa xã hội đạt được nhiều thành tựu. Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ), chiếm 20% sản lượng công nghiệp thế giới.

– Khoa học kĩ thuật: Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử phá vỡ thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ; Năm 1957, phóng thành công vệ tinh nhân tạo; Năm 1961, phóng thành công tàu vũ trụ phương Đông đưa nhà du hành vũ trụ Gagarin bay vòng quanh trái đất, mở ra kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.

2. Hạn chế cơ bản của Liên Xô trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội:

– Đề ra đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí, cơ chế tập trung quan liêu bao cấp làm cho sản xuất trì trệ, …xã hội thiếu dân chủ và công bằng làm gia tăng bất mãn trong quần chúng.

– Không bắt kịp bước phát triển về khoa học – kĩ thuật tiên tiến, dẫn đến tình trạng trì trệ khủng hoảng về kinh tế và xã hội.

– Công cuộc cải tổ phạm phải sai lầm về nhiều mặt, từ bỏ Chủ nghĩa Mác – Lênin, xóa bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc Đảng lãnh đạo…., thiết lập quyền lực tổng thống, làm sụp đổ CNXH ở Liên Xô.

– Hạn chế về công tác cán bộ: sự tha hóa về phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng của một số người lãnh đạo đảng và nhà nước trở thành đối tượng để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá chế độ.

3. Tác động Liên Xô tan rã đến tình hình thế giới:

– Hệ thống XHCN trên thế giới không còn tồn tại;

– Trật tự hai cực Ianta chính thức sụp đổ;

– Mĩ là cực duy nhất còn lại, có lợi thế tạm thời, mưu đồ thiết lập trật tự thế giới “đơn cực” do Mĩ làm bá chủ thế giới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *