Năm 2021, muốn xây nhà trên đất nông nghiệp cần điều kiện gì?

Theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013 thì người sử dụng đất có nghĩa vụ phải sử dụng đất đúng mục đích đã được nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất.

Mà theo Luật thì đất nông nghiệp không được sử dụng vào mục đích để ở. Do đó, người sử dụng đất không được xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp.

Nếu người sử dụng đất chỉ có đất nông nghiệp, không có đất ở và muốn xây dựng nhà ở trên diện tích đất nông nghiệp mà mình đang có thì bắt buộc phải chuyển mục đích sử dụng diện tích đất nông nghiệp đang có sang đất ở, sau đó mới tiến hành xin giấy phép xây dựng (nếu thuộc trường hợp bắt buộc phải xin giấy phép xây dựng) và xây dựng nhà ở trên diện tích đất đã chuyển mục đích.

Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất thổ cước

Theo Luật Đất đai thì nếu người sử dụng đất muốn chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở thì phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích theo quy định của pháp luật.

Khi đó, người sử dụng đất chuẩn bị 01 bộ hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm các loại giấy tờ sau đây gửi đến Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có đất để được giải quyết theo thẩm quyền:

– Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất;

– Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Người sử dụng đất nhận quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi đã nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Thời hạn giải quyết cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là không quá 15 ngày (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất) hoặc không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế  –  xã hội khó khăn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *