Năm 2021, lỗi đi vào đường cấm bị phạt bao nhiêu ô tô, xe máy?

Người điều khiển xe máy, ô tô, xe đạp đi vào đường cấm đều bị xử phạt. Năm 2021, lỗi đi vào đường cấm phạt bao nhiêu?

Đối với trường hợp đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển (trừ trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định), tùy từng phương tiện mà người vi phạm phải chịu các mức phạt khác nhau.

Cụ thể, mức phạt đối với lỗi đi vào đường cấm năm 2021 đối với người điều khiển phương tiện như sau:

– Đối với ô tô: Phạt tiền từ 01 đến 02 triệu đồng.

Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

– Đối với xe máy: Phạt tiền từ 400.000 đến 600.000 đồng

– Đối với máy kéo, xe máy chuyên dùng: Phạt tiền từ 400.000 đến 600.000 đồng.

Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ từ 01 tháng đến 03 tháng.

– Đối với xe đạp, xe đạp máy, xe đạp điện: Phạt tiền từ 200.000 đến 300.000 đồng.

Đối với xe ô tô đi vào đường cấm theo giờ cũng xử phạt như lỗi đi vào đường cấm, khu vực cấm.

Nhận diện các biển báo hiệu đường cấm

Hiện nay, các loại biển báo đường cấm, đường cấm đối với phương tiện được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2012/BGTVT.

Biển đường cấm là biển báo giao thông báo đường cấm tất cả các loại phương tiện (cơ giới và thô sơ) đi lại cả hai hướng, trừ các xe được ưu tiên theo quy định.

Số hiện biển báo: P.101. Biển đường cấm là biển báo giao thông hình tròn, nền trắng, viền màu đỏ.

Với biển cấm từng loại phương tiện sẽ vẽ hình phương tiện đó bên trong và gạch chéo.

Để báo đường cấm nhiều loại phương tiện, sẽ kết hợp đặt các ký hiệu phương tiện bị cấm trên một biển theo quy định như sau:

– Các loại phương tiện cơ giới kết hợp trên một biển (ví dụ như biển số 105 và biển số 107);

– Các loại phương tiện thô sơ kết hợp trên một biển (biển số 113 có thể kết hợp với biển số 114);

Đối với biển cấm theo giờ, phải đặt biển phụ 508 dưới biển cấm có thể viết thêm chú thích bằng tiếng Việt và phụ đề tiếng Anh trong biển này (nếu khu vực đó có nhiều người nước ngoài tham gia giao thông hoặc tuyến tham gia theo điều ước quốc tế).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *