Năm 2021, Đại học Luật TPHCM tuyển sinh theo phương thức nào?

Theo thông tin được Trường Đại học Luật TP.HCM (Ulaw) công bố chiều 15-1-2020 thì năm 2021 trường sẽ có 2 phương thức tuyển sinh như sau:

I. PHƯƠNG THỨC 1: XÉT TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THẲNG

Tuyển tối đa 35%/ tổng chỉ tiêu, cho 3 đối tượng:

1. Đối tượng 1 (xét tuyển thẳng):

– Thí sinh thuộc diện được xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đã tốt nghiệp năm 2021. Cụ thể:

(1) Môn Văn, Toán: đối với ngành Quản trị – Luật, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Luật, ngành Luật Thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh,

(2) Môn tiếng Anh: đối với ngành Quản trị – Luật, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Luật, ngành Luật Thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh,

(3) Môn tiếng Nhật và tiếng Pháp: đối với ngành Quản trị – Luật, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Luật và ngành Luật Thương mại quốc tế;

(4) Môn Lý, Hóa: đối với ngành Quản trị – Luật, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Luật;

(5) Môn Sử: đối với ngành Luật và ngành Ngôn ngữ Anh;

(6) Môn Địa: đối với ngành Luật.

2. Đối tượng 2 (ưu tiên xét tuyển thẳng):

– Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế: tiếng Anh/ hoặc tiếng Pháp/ hoặc tiếng Nhật;

– Thí sinh có kết quả thi SAT của Mỹ (Scholastic Assessment Test).

Những chứng này nếu có quy định về thời hạn thì phải còn giá trị đến ngày 30-6-2021.

– Điều kiện:

(1) Thứ nhất, đã tốt nghiệp THPT;

(2) Thứ hai, trình độ ngoại ngữ quốc tế/ hoặc có kết quả thi SAT phải đạt như sau:

+ Đối với tiếng Anh: IELTS đạt điểm từ 5,0 trở lên (do British Council (BC) hoặc International Development Program (IDP) cấp); hoặc TOEFL iBT đạt điểm từ 61 trở lên (do Educational Testing Service (ETS) cấp);

+ Đối với tiếng Pháp: chứng chỉ DELF đạt từ trình độ B1 trở lên (do Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế (Centre International d’Etudes Pedagogiques – CIEP) cấp); hoặc chứng chỉ TCF đạt điểm từ 300 trở lên (do Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm quốc tế (Centre International d’Etudes Pedagogiques – CIEP) cấp);

+ Đối với tiếng Nhật: chứng chỉ JLPT đạt từ trình độ N3 trở lên (do Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation – JF) cấp, trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật);

+ Đối với bài thi SAT của Mỹ: đạt điểm từ 1.100/1.600 trở lên.

(3) Thứ ba, phải có điểm trung bình của 5 học kỳ THPT (gồm năm Lớp 10, Lớp 11 và học kỳ 1 năm Lớp 12) của 03 môn thuộc Tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt tổng điểm từ 21,0 trở lên (Điểm trung bình của 5 học kỳ THPT được làm tròn đến 01 (một) chữ số thập phân);

(4) Thứ tư (tiêu chí phụ), khi có thí sinh đạt đủ các điều kiện nêu trên nhiều hơn so với chỉ tiêu xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng, Nhà trường sẽ xét tiêu chí phụ theo thứ tự:

+ Điểm của Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc điểm thi SAT;

+ Điểm trung bình của 5 học kỳ THPT của môn chính thuộc Tổ hợp xét tuyển; riêng Tổ hợp D00 thì môn chính là Ngữ văn.

3. Đối tượng 3 (ưu tiên xét tuyển thẳng):

– Thí sinh học tại các trường THPT chuyên, năng khiếu;

– Thí sinh học tại các trường THPT thuộc nhóm trường có điểm trung bình thi THPT quốc gia cao nhất theo Danh sách “Các trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển thẳng năm 2021 của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh”.

– Điều kiện:

Thứ nhất, đã tốt nghiệp THPT;

Thứ hai, thí sinh phải có kết quả học tập của từng năm lớp 10, 11 và 12 đạt từ loại giỏi trở lên;

Thứ ba, phải có điểm trung bình của 5 học kỳ THPT (gồm năm Lớp 10, Lớp 11 và học kỳ 1 năm Lớp 12) của 03 môn thuộc Tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt tổng điểm từ 21,0 trở lên (Điểm trung bình của 5 học kỳ THPT được làm tròn đến 01 (một) chữ số thập phân).

Thứ tư (tiêu chí phụ), khi có thí sinh đạt đủ các điều kiện nêu trên nhiều hơn so với chỉ tiêu xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng, Nhà trường sẽ xét tiêu chí phụ theo thứ tự:

+ Điểm trung bình cộng của 3 năm Lớp 10, 11 và 12 (được làm tròn đến 1 (một) chữ số thập phân);

+ Điểm trung bình của 5 học kỳ THPT của môn chính thuộc Tổ hợp xét tuyển; riêng Tổ hợp D00 thì môn chính là Ngữ văn.

Lưu ý: Trường hợp tuyển sinh theo phương thức này chưa hết chỉ tiêu thì số chỉ tiêu còn lại sẽ được chuyển sang phương thức “xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021”.

II. PHƯƠNG THỨC 2: XÉT TUYỂN DỰA VÀO KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

– Chỉ tiêu xét tuyển: tối thiểu là 65%/tổng chỉ tiêu;

– Đối tượng: dành cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 phù hợp với tổ hợp môn đăng ký xét tuyển;

– Phương thức này được thực hiện theo quy định và kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngành, mã ngành, tổ hợp các môn xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021:

– Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Anh văn pháp lý): Với các tổ hợp môn xét tuyển là D1, D14, D66, D84; chỉ tiêu dự kiến là 100 sinh viên.

– Quản trị kinh doanh: Với các tổ hợp môn xét tuyển là A, A1, D1, D3, D6, D84, D87, D88; chỉ tiêu dự kiến là 150 sinh viên.

– Quản trị – Luật: Với các tổ hợp môn xét tuyển là A, A1, D1, D3, D6, D84, D87, D88; chỉ tiêu dự kiến là 300 sinh viên.

– Luật: Với các tổ hợp môn xét tuyển là A, A1, C, D1, D3, D6; chỉ tiêu dự kiến là 1.430 sinh viên.

– Luật Thương mại quốc tế: Với các tổ hợp môn xét tuyển là A1, D1, D3, D6, D66, D69, D70, D84, D87, D88; chỉ tiêu dự kiến là 120 sinh viên.

***Ghi chú: Tổ hợp các môn xét tuyển, gồm:

– Tổ hợp truyền thống:

+ Khối A: Toán, Lý, Hóa;

+ Khối A1: Toán, Lý, tiếng Anh;

+ Khối C: Văn, Sử, Địa;

+ Khối D: Văn, Toán, Ngoại ngữ (D1: tiếng Anh, D3: tiếng Pháp; D6: tiếng Nhật).

– Tổ hợp mới:

+ D14: Văn, Sử, tiếng Anh;

+ D66,69,70: Văn, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ (D66: tiếng Anh, D69: tiếng Nhật; D70: tiếng Pháp);

+ D84,87,88: Toán, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ (D84: tiếng Anh, D87: tiếng Pháp; D88: tiếng Nhật).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *