Năm 2021, công ty được đuổi việc nhân viên trong trường hợp nào?

Theo Bộ luật lao động 2019 thì công ty được “đuổi việc” nhân viên theo một trong hai hình thức sau đây:

– Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động theo quy định.

– Sa thải người lao động theo quy định.

Các trường hợp công ty “đuổi việc” nhân viên không thuộc một trong hai hình thức trên hoặc thuộc một trong hai hình thức này nhưng không tuân thủ quy định thì đều trái luật, cụ thể:

1. Công ty được “đuổi việc” nhân viên dưới hình thức đơn phương chấp dứt hợp đồng lao động với người lao động nếu người lao động mắc các lỗi sau đây:

(1) Nhân viên thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động được xác định theo tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của công ty.

(2) Nhân viên không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động quy định tại Điều 31 BLLĐ 2019.

(3) Nhân viên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên.

(4) Nhân viên cung cấp không trung thực thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, trình độ học vấn, trình độ kỹ năng nghề, xác nhận tình trạng sức khỏe và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà công ty yêu cầu khi giao kết hợp đồng lao động làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng Nhân viên.

Lưu ý: Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với Nhân viên mắc các lỗi trên, công ty sẽ phải tuân thủ quy định về thời hạn báo trước, cụ thể như sau:

– Nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp (1), (4) công ty sẽ báo trước cho Nhân viên:

+ Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

+ Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

+ Ít nhất 03 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng;

+ Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

– Nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp (2) và (3) thì công ty sẽ không phải báo trước cho Nhân viên.

2. Công ty được “đuổi việc” nhân viên dưới hình thức sa thải nếu nhân viên mắc các lỗi sau đây:

(1) Nhân viên có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc;

(2) Nhân viên có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của công ty, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của công ty hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động;

(3) Nhân viên bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật;

Trong đó, tái phạm là trường hợp Nhân viên lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định;

(4) Nhân viên tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.

Trong đó, trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

Việc tiến hành xử lý kỷ luật sa thải đối với Nhân viên được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *