Năm 2021, bác sĩ bệnh viện Nhà nước có được mở phòng khám tư?

Hỏi: Theo Luật bác sĩ năm 2021 thì bác sĩ đang làm việc trong các bệnh viện của Nhà nước có được mở phòng khám tư bên ngoài để thu nhập, cải thiện cuộc sống hay không?

Trả lời:

Tại Khoản 5 Điều 12 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định:

“5. Người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước không được đăng ký làm người đứng đầu của bệnh viện tư nhân hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật hợp tác xã, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử tham gia quản lý, điều hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phần vốn của Nhà nước.”

Như vậy: Căn cứ quy định trên thì bác sĩ đang làm việc tại các bệnh viện Nhà nước sẽ không được đăng ký làm người đứng đầu phòng khám tư.

Các bác sĩ có thể khám, chữa bệnh ngoài giờ tại bệnh viện hoặc tại các phòng khám tư (phòng khám đa khoa, chuyên khoa,…) để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống của bản thân và gia đình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *