Mức phạt nồng độ cồn với ô tô, xe máy, xe đạp từ 01/01/2020

Căn cứ Nghị định 100/2019/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020) thì mức phạt nồng độ cồn với ô tô, xe máy, xe đạp cụ thể như sau:

1. Đối với xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô

– Nồng độ cồn chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở: Phạt tiền từ 6-8 triệu đồng (Điểm c Khoản 6 Điều 5).

Bị tước bằng lái từ 10-12 tháng (Điểm e Khoản 11 Điều 5).

– Nồng độ cồn nhưng vượt quá 50-80 miligam/100 mililít máu hoặc 0,25-0,4 miligam/1 lít khí thở: Phạt tiền từ 16-18 triệu đồng (Điểm c Khoản 8 Điều 5).

Bị tước bằng lái từ 16-18 tháng (Điểm g Khoản 11 Điều 5).

– Nồng độ cồn nhưng vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc 0,4 miligam/1 lít khí thở: Phạt tiền từ 30-40 triệu đồng (Điểm a Khoản 10 Điều 5).

Bị tước bằng lái từ 22-24 tháng (Điểm h Khoản 11 Điều 5).

2. Đối với xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện)

– Nồng độ cồn chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở: Phạt tiền từ 2-3 triệu đồng (Điểm c Khoản 6 Điều 6).

Bị tước bằng lái từ 10-12 tháng (Điểm đ Khoản 10 Điều 6).

– Nồng độ cồn nhưng vượt quá 50-80 miligam/100 mililít máu hoặc 0,25-0,4 miligam/1 lít khí thở: Phạt tiền từ 4-5 triệu đồng (Điểm c Khoản 7 Điều 6).

Bị tước bằng lái từ 16-18 tháng (Điểm e Khoản 10 Điều 6).

– Nồng độ cồn nhưng vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc 0,4 miligam/1 lít khí thở: Phạt tiền từ 6-8 triệu đồng (Điểm e Khoản 8 Điều 6).

Bị tước bằng lái từ 22-24 tháng (Điểm g Khoản 10 Điều 6).

3. Đối với xe đạp, xe đạp điện, xe đạp máy

– Nồng độ cồn chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở: Phạt tiền từ 80-100 ngàn đồng (Điểm q Khoản 1 Điều 8).

– Nồng độ cồn nhưng vượt quá 50-80 miligam/100 mililít máu hoặc 0,25-0,4 miligam/1 lít khí thở: Phạt tiền từ 200-300 ngàn đồng (Điểm e Khoản 3 Điều 8).

– Nồng độ cồn nhưng vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc 0,4 miligam/1 lít khí thở: Phạt tiền từ 400-600 ngàn đồng (Điểm c Khoản 4 Điều 8).

4. Đối với xe máy kéo, xe máy chuyên dùng

– Nồng độ cồn chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở: Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng (Điểm c Khoản 6 Điều 7)

Bị tước bằng lái khi điều khiển xe máy kéo, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ khi điều khiển xe máy chuyên dùng (sau đây gọi chung là bằng lái) từ 10-12 tháng (Điểm d Khoản 10 Điều 7).

– Nồng độ cồn nhưng vượt quá 50-80 miligam/100 mililít máu hoặc 0,25-0,4 miligam/1 lít khí thở: Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng (Điểm b Khoản 7 Điều 7)

Bị tước bằng lái từ 16-18 tháng (Điểm đ Khoản 10 Điều 7).

– Nồng độ cồn nhưng vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc 0,4 miligam/1 lít khí thở: Phạt tiền từ 16 triệu đồng đến 18 triệu đồng (Điểm a Khoản 9 Điều 7)

Bị tước bằng lái từ 22-24 tháng (Điểm e Khoản 10 Điều 7).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *