Mức phạt nồng độ cồn khi lái xe năm 2021

Pháp luật hiện hành nghiêm cấm người điều khiển phương tiện như xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Mọi trường hợp vi phạm quy định này đều sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Nghị định 100/2019/NĐ-CP thì mức phạt nồng độ cồn đối với người điều khiển xe ô tô; xe mô tô, xe gắn máy; xe đạp, xe đạp điện, xe đạp máy; xe máy kéo, xe máy chuyên dùng cụ thể như sau:

Nồng độ cồn Hình thức xử phạt
Xe đạp Xe mô tô, xe gắn máy Xe ô tô
Chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu, hoặc chưa vượt quá 0,25 mg/1 lít khí thở Phạt tiền từ 80 ngàn đồng đến 100 ngàn đồng. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng.

– Bị tước GPLX từ 10 tháng đến 12 tháng.

Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng.

– Bị tước GPLX từ 10 tháng đến 12 tháng.

Vượt quá 50 mg đến 80 mg/100 ml máu, hoặc vượt quá 0,25 mg đến 0,4 mg/1 lít khí thở Phạt tiền từ 200 ngàn đồng đến 300 ngàn đồng. Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng.

– Bị tước GPLX từ 16 tháng đến 18 tháng

Phạt tiền từ 16 triệu đồng đến 18 triệu đồng.

– Bị tước GPLX từ 16 tháng đến 18 tháng.

Vượt quá 80 mg/100 ml máu, hoặc vượt quá 0,4 mg/1 lít khí thở Phạt tiền từ 400 ngàn đồng đến 600 ngàn đồng. Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng.


– Bị tước GPLX từ 22 tháng đến 24 tháng.

Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng.

– Bị tước GPLX từ 22 tháng đến 24 tháng.

Đối với người điều khiển xe máy kéo, xe máy chuyên dùng mà trong máu/hơi thở có nồng độ cồn:

– Chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25 ml/1 lít khí thở: Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng, bị giam bằng lái, chứng chỉ bồi dưỡng từ 10 tháng đến 12 tháng.

– Vượt quá 50-80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,25-0,4 mg/1 lít khí thở: Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng, bị giam bằng lái, chứng chỉ bồi dưỡng từ từ 16 tháng đến 18 tháng.

– Vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở: Phạt tiền từ 16 triệu đồng đến 18 triệu đồng, bị giam bằng lái, chứng chỉ bồi dưỡng từ 22 tháng đến 24 tháng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *