Mức phạt lỗi lấn làn, lấn tuyến năm 2021 với ô tô, xe máy

Khoản 1, 2 Điều 13 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định về sử dụng làn đường như sau:

“1. Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển xe phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn.

2. Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái.”

Như vậy, khi tham gia giao thông, người lái xe cần có ý thức tuân thủ quy định về việc sử dụng làn đường theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp người tham gia giao thông không đi đúng làn đường, phần đường của mình sẽ bị phạt nặng, cụ thể như sau theo Nghị định số 100/2019 của Chính Phủ:

1. Đối với xe ô tô:

– Người điều khiển ô tô có hành vi đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định (làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều) sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu – 5 triệu đồng (Điểm đ Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 100/2019 của Chính phủ).

Đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 – 03 tháng (Điểm b Khoản 11 Điều 5 Nghị định số 100/2019 của Chính phủ).

– Trường hợp đi không đúng làn đường, phần đường gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền từ 10 triệu – 12 triệu đồng (Điểm a Khoản 7 Điều 5) và tước Bằng lái xe từ 02 – 04 tháng (Điểm c Khoản 11 Điều 5 Nghị định số 100/2019 của Chính phủ).

2. Đối với xe máy:

– Phạt tiền từ 400 ngàn – 600 ngàn đồng đối với hành vi đi không đúng phần đường, làn đường quy định (làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều) (Điểm g Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 100/2019 của Chính phủ).

– Trường hợp đi không đúng làn đường, phần đường mà gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền từ 4 triệu – 5 triệu triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 02 – 04 tháng (Điểm b Khoản 7, Điểm c Khoản 10 Điều 6 Nghị định số 100/2019 của Chính phủ).

3. Đối với máy kéo, xe máy chuyên dùng:

– Phạt tiền từ 400 ngàn – 600 ngàn đồng đối với hành vi đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định (làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều); đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 01 – 03 tháng (Điểm c Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 100/2019 của Chính phủ).

– Trường hợp đi không đúng làn đường, phần đường gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền từ 6 triệu – 8 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 02 – 04 tháng (Điểm a Khoản 7, Điểm b Khoản 10 Điều 7 Nghị định số 100/2019 của Chính phủ).

4. Đối với xe đạp, xe đạp máy, xe đạp điện:

Phạt tiền từ 80 ngàn – 100 ngàn đồng đối với hành vi đi không đúng phần đường quy định (Điểm a Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 100/2019 của Chính phủ).

Hành vi lấn làn, lấn tuyến khi tham gia giao thông tiềm ẩn rất nhiều rủi ro và có thể dẫn đến những tai nạn giao thông nghiêm trọng mà không ai mong muốn. Vì thế mọi người dân khi tham gia giao thông cần nâng cao ý thức của bản thân mình trong việc chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật giao thông để đảm bảo an toàn cho mình và cho người khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *