Mức phạt lỗi lấn làn, lấn tuyến năm 2021

Việc điều khiển phương tiện tham gia giao thông đi không đúng làn đường, phần đường quy định (hay trên thực tế còn được gọi là đi sai làn, sai phần đường / lấn làn, lấn tuyến) là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP, cụ thể như sau:

1. Đối với xe ô tô

– Điều khiển xe đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định (làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều):

+ Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng.

+ Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng.

– Trường hợp không đi đúng phần đường, làn đường gây tai nạn giao thông:

+ Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng.

+ Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng.

2. Đối với xe mô tô, xe gắn máy

– Điều khiển xe đi không đúng phần đường, làn đường quy định (làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều): Phạt tiền từ 400 ngàn đồng đến 600 ngàn đồng.

– Trường hợp không đi đúng phần đường, làn đường gây tai nạn giao thông:

+ Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng.

+ Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng.

3. Đối với máy kéo, xe máy chuyên dùng

– Điều khiển xe đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định (làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều):

+ Phạt tiền từ 400 ngàn đồng đến 600 ngàn đồng.

+ Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng từ 01 tháng đến 03 tháng.

– Trường hợp không đi đúng phần đường, làn đường gây tai nạn giao thông:

+ Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 truêyj đồng.

+ Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng từ 02 tháng đến 04 tháng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *