Mức phạt lỗi lấn làn, lấn tuyến đối với ô tô, xe máy năm 2021

Khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện dễ dàng mắc lỗi lấn tuyến đường dẫn đến lỗi đi sai làn đường, phần đường quy định.

Tùy vào loại phương tiện điều khiển, mà người lái xe có hành vi đi sai làn đường, phần đường quy định (hay thực tế thường được gọi là đi lấn làn, lấn tuyến) sẽ bị xử phạt ở những mức khác nhau.

1. Đối với xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy (hay được gọi chung là xe máy):

Điểm g Khoản 3 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định như sau:

“3. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

g) Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường, làn đường quy định (làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều); điều khiển xe đi qua dải phân cách cố định ở giữa hai phần đường xe chạy; điều khiển xe đi trên hè phố, trừ trường hợp điều khiển xe đi qua hè phố để vào nhà;”

Như vậy, người điều khiển phương tiện xe máy mắc vào lỗi đi sai làn đường sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng; đối với vi phạm này thì người lái xe không bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe.

Tuy nhiên, nếu đi sai làn gây tai nạn giao thông thì mức phạt sẽ là từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng theo quy định tại điểm b khoản 7 điều 6 Nghị định 100/2019; ngoài ra người lái xe còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng theo quy định tại điểm c khoản 10 điều 6 Nghị định 100/2019.

2. Đối với xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô:

Điểm đ Khoản 5 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP như sau:

“5. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

đ) Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định (làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều) trừ hành vi quy định tại điểm c khoản 4 Điều này; điều khiển xe đi qua dải phân cách cố định ở giữa hai phần đường xe chạy; điều khiển xe đi trên hè phố, trừ trường hợp điều khiển xe đi qua hè phố để vào nhà;”

Như vậy, người điều khiển phương tiện xe ô tô mắc vào lỗi đi sai làn đường sẽ bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Ngoài việc bị phạt tiền, người lái xe còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 đến 03 tháng theo quy định tại điểm b Khoản 11 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Tuy nhiên, nếu đi sai làn gây tai nạn giao thông thì mức phạt sẽ là từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng theo quy định tại điểm b khoản 7 điều 6 Nghị định 100/2019; ngoài ra người lái xe còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng điểm a khoản 7 điều 5 và điểm c khoản 10 điều 5 Nghị định 100/2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *