Mức phạt lỗi Không tuân thủ vạch kẻ đường năm 2021

Khi vạch kẻ đường được sử dụng độc lập, người điều khiển phương tiện phải chấp hành nghiêm túc ý nghĩa của vạch này.

Trường hợp vi phạm, người điều khiển phương tiện sẽ bị xử phạt theo lỗi “Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường” được quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Theo đó, người vi phạm có thể bị xử phạt theo các mức sau:

Lưu ý: Cần phân biệt lỗi không chấp hành vạch kẻ đường với lỗi đi sai làn. Lỗi không chấp hành vạch kẻ đường thường mắc phải ở những đoạn đường có biển báo R.411 cùng vạch kẻ đường hoặc chỉ có vạch kẻ đường.

Trong khi đó, đi sai làn đường là điều khiển phương tiện đi không đúng làn đường dành cho phương tiện đó trên đoạn đường được chia thành nhiều làn và phân biệt bằng vạch kẻ đường, mỗi làn chỉ dành cho một hoặc một số loại phương tiện nhất định. Lỗi này thường mắc phải trên đoạn đường cắm biển “Làn đường dành riêng cho từng loại xe” – biển R.412.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *