Mức phạt lỗi không bật xi-nhan năm 2021 với ô tô, xe máy

Người điều khiển ô tô, xe máy không bật xi-nhan trong các trường hợp bắt buộc phải bật xi-nhan theo quy định của Luật giao thông đường bộ sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 100/2019 của Chính phủ như sau:

(1) Đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô

– Phạt tiền từ 400 ngàn đồng đến 600 ngàn đồng đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước.

– Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước khi chạy trên đường cao tốc.

Trường hợp điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước khi chạy trên đường cao tốc gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng.

(2) Đối với xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy

– Phạt tiền từ 100 ngàn đồng đến 200 ngàn đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước.

– Phạt tiền từ 400 ngàn đồng đến 600 ngàn đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ (trừ trường hợp điều khiển xe đi theo hướng cong của đoạn đường bộ ở nơi đường không giao nhau cùng mức).

(3) Đối với máy kéo, xe máy chuyên dùng

Phạt tiền từ 800 ngàn đồng đến 1 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe (khi điều khiển máy kéo), chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) từ 01 tháng đến 03 tháng đối với người điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước khi chạy trên đường cao tốc.

Trường hợp điều khiển máy kéo, xe máy chuyên dùng chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước khi chạy trên đường cao tốc gây tai nạn giao thông thì bị phạt tiền từ 800 ngàn đồng đến 1 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe (khi điều khiển máy kéo), chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) từ 02 tháng đến 04 tháng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *