Mức phạt lỗi đi ngược chiều đối với ô tô, xe máy năm 2021

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, mức phạt đối với hành vi điều khiển xe đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” được quy định như sau:

1. Đối với ô tô:

+ Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với người điều khiển xe đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 8 Điều 5 và các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định (Điểm c khoản 5 Điều 5 Nghị định số 100/2019 của Chính phủ).

Ngoài ra, người lái xe vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 02 đến 04 tháng theo quy định tại Điểm c khoản 11 Điều 5 Nghị định số 100/2019 của Chính phủ.

+ Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với người điều khiển xe đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” gây tai nạn giao thông, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 8 Điều 5 (Điểm a khoản 7 Điều 5 Nghị định số 100/2019 của Chính phủ).

+ Phạt tiền từ 16 triệu đồng đến 18 triệu đồng đối với người điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định (Điểm a khoản 8 Điều 5 Nghị định số 100/2019 của Chính phủ).

Ngoài ra, người lái xe vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 05 đến 07 tháng theo quy định tại Điểm đ khoản 11 Điều 5 Nghị định số 100/2019 của Chính phủ.

2. Đối với xe máy:

+ Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 6 Điều này và các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định (Khoản 5 Điều 6 Nghị định số 100/2019 của Chính phủ).

Ngoài ra, người lái xe vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 01 đến 03 tháng theo quy định tại Điểm b khoản 10 Điều 6 Nghị định số 100/2019 của Chính phủ.

+ Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với người điều khiển xe đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” gây tai nạn giao thông, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 8 Điều 6 (Điểm b khoản 7 Điều 6 Nghị định số 100/2019 của Chính phủ).

Ngoài ra, người lái xe vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 02 đến 04 tháng theo quy định tại Điểm c khoản 10 Điều 6 Nghị định số 100/2019 của Chính phủ.

3. Đối với máy kéo, xe máy chuyên dùng:

+ Phạt tiền từ 800 ngàn đồng đến 1 triệu đồng đối với người điều khiển xe đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 8 Điều 7 và các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định (Điểm c khoản 4 Điều 7 Nghị định số 100/2019 của Chính phủ).

Ngoài ra, người lái xe vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (khi điều khiển máy kéo), chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) từ 01 đến 03 tháng theo quy định tại Điểm a khoản 10 Điều 7 Nghị định số 100/2019 của Chính phủ.

+ Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với người điều khiển xe đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” gây tai nạn giao thông, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b khoản 8 Điều 7 (Điểm a khoản 7 Điều 7 Nghị định số 100/2019 của Chính phủ).

Ngoài ra, người lái xe vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (khi điều khiển máy kéo), chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) từ 02 đến 04 tháng theo quy định tại Điểm b khoản 10 Điều 7 Nghị định số 100/2019 của Chính phủ.

+ Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với người điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc (Điểm a khoản 8 Điều 7).

Ngoài ra, người lái xe vi phạm còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (khi điều khiển máy kéo), chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) từ 05 đến 07 tháng theo quy định tại Điểm c khoản 10 Điều 7 Nghị định số 100/2019 của Chính phủ.

4. Đối với xe đạp:

Phạt tiền từ 200 ngàn đồng đến 300 ngàn đồng đối với người điều khiển xe đi ngược chiều đường của đường một chiều, đường có biển “Cấm đi ngược chiều” (Điểm c khoản 3 Điều 8 Nghị định số 100/2019 của Chính phủ).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *