Mức hưởng BHYT đúng tuyến, trái tuyến năm 2021

1. Mức hưởng bảo hiểm y tế đúng tuyến:

Mức hưởng đại trà sẽ là 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB). Tuy nhiên đối với một số đối tượng nhất định, mức hưởng có thể sẽ là 95% hoặc đến 100% chi phí KCB, đơn cử như:

  • Mức hưởng BHYT đúng tuyến đối với trẻ em dưới 6 tuổi là 100% chi phí KCB.
  • KCB tuyến xã cũng sẽ được BHYT chi trả 100% chi phí.
  • Người thuộc hộ cận nghèo thì có mức hưởng là 95%.

2. Mức hưởng bảo hiểm y tế trái tuyến:

– Nếu điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương thì được BHYT thanh toán 40% chi phí KCB theo mức hưởng trên thẻ BHYT, điều trị ngoại trú thì không được hưởng.

– BHYT sẽ chi trả 60% chi phí KCB theo mức hưởng trên thẻ BHYT nếu điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh, còn ngoại trú thì người bệnh phải tự chi trả 100% chi phí KCB.

– 100% chi phí KCB tại bệnh viện tuyến huyện;

– Những người sau đây đi KCB trái tuyến vẫn được hưởng theo mức hưởng đúng tuyến nếu điều trị nội trú:

  • Người sinh sống tại xã đảo, huyện đảo.
  • Người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ gia đình nghèo sinh sống tại vùng có điều kiện KT-XH khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *