Mức đóng kinh phí công đoàn, đoàn phí năm 2021

Doanh nghiệp (DN) phải đóng kinh phí công đoàn, và người lao động khi tham gia công đoàn phải đóng đoàn phí theo quy định của pháp luật với mức đóng năm 2020 như sau:

1. Kinh phí công đoàn:

Mức đóng bằng 2% tổng mức tiền lương của những NLĐ thuộc đối tượng phải đóng BHXH theo quy định.

2. Đoàn phí công đoàn:

NLĐ hàng tháng đóng 1% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH theo quy định. Ví dụ tiền lương đóng BHXH tháng 1/2020 của NLĐ là 10 triệu đồng, thì mức đóng đoàn phí tháng 1/2020 của NLĐ là 100 ngàn đồng.

Lưu ý: Mức đóng đoàn phí hiện nay tối đa là 149 ngàn đồng/tháng, còn từ ngày 01/7/2020 tối đa là 160 ngàn đồng/tháng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *