Mẫu giấy xác nhận sinh hoạt hè năm 2021 và cách ghi

Sau thời gian sinh hoạt hè tại địa phương, khi bắt đầu năm học mới các em học sinh phải xin giấy xác nhận sinh hoạt hè, nộp lại cho nhà trường. Giấy xác nhận sinh hoạt hè 2021 cần ghi rõ thời gian, địa phương sinh hoạt và nhận xét của cơ quan nơi sinh hoạt hè…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o——–

GIẤY XÁC NHẬN

SINH HOẠT HÈ TẠI ĐỊA PHƯƠNG NĂM ……….

Cơ sở Đoàn địa phương (Phường, xã, thị trấn)/Cơ quan:……………………………………

Quận (huyện)……………………………Tỉnh (thành phố):……………………………………..

Chứng nhận: Anh (Chị)…………………………………MS:………………………………………

Là…………………..Khóa………………………Khoa…………………… ……………………..

Trường:……………………………………………………………………………………………………………

Đã đăng kí sinh hoạt hè tại:……………………………………………………………………………….

Từ ngày ……………………………………đến ngày………………………………………………………

Chúng tôi nhân xét về anh (chị):……………………………………………………………………….

Trong thời gian sinh hoạt tại địa phương/cơ quan như sau:

1. Ý thức chấp hành luật pháp Nhà nước, quy định của địa phương/cơ quan:…………………………………….

2. Những thành tích đóng góp cho địa phương/cơ quan:…………………………………….

3. Những khuyết điểm, vi phạm:…………………………………….

4. Phân loại:

– Xuất sắc: Tích cực tham gia các hoạt động và đạt được thành tích xuất sắc

– Tốt: Tham gia tốt các hoạt động

– Khá: Tham gia đầy đủ các hoạt động

– Trung bình: Tham gia nhưng không thường xuyên

– Yếu: Có đăng ký nhưng không tham gia

…….ngày ……tháng…..năm………..

Xác nhận của Cơ sở Đoàn/Cơ quan tại địa phương

(Ký tên và đóng dấu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *