Lý lịch Đảng viên là gì?

Lý lịch Đảng viên là một trong những giấy tờ quan trọng với mỗi Đảng viên, là tờ khai chi tiết về tiểu sử của bản thân và những cá nhân khác có mối quan hệ mật thiết với người muốn vào Đảng như vợ, chồng, anh chị em, ông bà…

Ngoài ra, lý lịch Đảng viên còn làm rõ những vấn đề khác như lịch sử chính trị, về việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống…

Đặc biệt, theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 06/2019/TT-BNV, hồ sơ lý lịch Đảng viên là hồ sơ gốc của công chức. Sau khi công chức kê khai, hoàn thiện hồ sơ những thông tin không thống nhất thì phải thực hiện xác minh, kiểm tra trực tiếp căn cứ vào lý lịch Đảng viên.

Nếu các thông tin trong thành phần hồ sơ công chức không thống nhất với giấy tờ hồ sơ lý lịch Đảng viên thì Đoàn thanh tra, xác minh đề nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý hồ sơ Đảng viên kiểm tra, xác minh và thông báo kết quả về cơ quan sử dụng công chức để xem xét, quyết định.

Đáng chú ý: Nếu thông tin ngày, tháng, năm sinh của công chức theo tuổi khai trong hồ sơ lý lịch Đảng viên khi được kết nạp Đảng thì không sửa chữa, điều chỉnh ngày, tháng, năm sinh trong hồ sơ công chức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *