Lương ngày 30/4 và 01/5 năm 2021 gấp 3 lần ngày thường

Bộ luật Lao động 2019 quy định hàng năm, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày Lễ, Tết sau đây:

– Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01/01 dương lịch);

– Tết Âm lịch: 05 ngày;

– Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30/4 dương lịch);

– Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01/5 dương lịch);

– Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02/9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

– Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10/3 âm lịch).

Khi người lao động phải đi làm trong ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết được coi là làm thêm giờ. Tiền lương làm thêm giờ từ 2021 được quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019.

Cụ thể, người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

– Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

– Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

– Vào ngày nghỉ Lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày Lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định trên, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ Lễ, Tết.

Như vậy, nếu người lao động vẫn đi làm vào ngày nghỉ lễ Chiến thắng – 30/4/2021 và Ngày Quốc tế lao động – 01/5/2021 thì người lao động sẽ được hưởng lương ít nhất bằng 300% tiền lương chưa kể tiền lương ngày Lễ đối với người lao động hưởng lương ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *