Luật căn cước công dân 2021: Những điều cần biết

1. Năm 2021 bắt đầu cấp thẻ căn cước công dân gắn chip cho người dân trên toàn quốc.

2. Thời hạn sử dụng của thẻ Căn cước công dân

Thời hạn sử dụng của thẻ CCCD gắn chíp

Bộ Công an ban hành mẫu thẻ CCCD gắn chíp mới căn cứ theo Luật Căn cước công dân 2014, theo đó, tương tự như mẫu thẻ cũ thì tại mặt trước của thẻ vẫn sẽ in trực tiếp thời hạn sử dụng theo nguyên tắc tại Điều 21 Luật Căn cước công dân 2014:

– Thẻ CCCD phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

– Trường hợp thẻ CCCD được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định nêu trên này thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Thời hạn sử dụng của thẻ CCCD mã vạch đã cấp trước đây

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 06/2021/TT-BCA và Luật Căn cước công dân 2014 thì:

CMND, CCCD mã vạch đã cấp trước khi địa phương triển khai cấp thẻ CCCD gắn chíp thì vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn.

Vì vậy, người dân có CMND, CCCD đã cấp theo mẫu cũ nếu chưa hết hạn thì không bắt buộc phải đổi sang CCCD gắn chíp.

3. Không bắt buộc người dân phải đổi sang thẻ CCCD gắn chíp

Đối với công dân đã được cấp thẻ CCCD, CMND cấp trước ngày 23/01/2021 thì thẻ vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định. Đồng nghĩa công dân không phải bắt buộc đổi thẻ CCCD mã vạch, CMND đang còn thời hạn sử dụng sang thẻ CCCD gắn chip.

4. Những giấy tờ cần mang theo khi đi làm CCCD gắn chíp

Đối với người đổi từ CMND qua CCCD gắn chíp

Người dân cần mang theo:

+ CMND đã được cấp, sổ hộ khẩu.

+ Giấy khai sinh hoặc các giấy tờ hợp pháp khác trong trường hợp  thông tin công dân khai trên tờ khai đề nghị cấp CCCD gắn chíp có thay đổi so với thông tin trong sổ hộ khẩu hoặc trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

(Tại một số điểm cấp cơ sở dữ liệu dân cư đã được cập nhật đầy đủ và có thông báo thì công dân không cần mang theo sổ hộ khẩu).

Đối với người đổi từ CCCD mã vạch qua CCCD gắn chíp

Vì khi cấp CCCD mã vạch thì thông tin của công dân đã được lưu trên cơ sở dữ liệu quốc gia; vì vậy khi đổi sang mẫu thẻ CCCD gắn chíp mới thì người dân chỉ cần mang:

+ CCCD mã vạch đã được cấp.

+ Giấy khai sinh hoặc các giấy tờ hợp pháp khác trong trường hợp  thông tin công dân khai trên tờ khai đề nghị cấp CCCD gắn chíp có thay đổi so với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Lưu ý: Thực tế tại một số địa phương, người dân cần bước xin giấy giới thiệu đổi CMND sang CCCD của công an cấp xã, sau đó mới nộp tại công an cấp huyện và làm thủ tục tại công an cấp huyện.

5. Thủ tục đổi thẻ Chứng minh nhân dân qua CCCD gắn chip: Xem chi tiết tại đây.

6. Thủ tục đổi thẻ CCCD mã vạch (mẫu cũ) sang thẻ CCCD gắn chip: Xem chi tiết tại đây.

7. Lệ phí cấp căn cước công dân gắn chíp năm 2021

Mức thu lệ phí cấp căn cước công dân sẽ áp dụng theo giai đoạn như sau:

**Trường hợp chuyển từ Chứng minh nhân dân 09 số, 12 số sang cấp thẻ căn cước công dân gắn chip:

– Mức thu lệ phí cấp căn cước công dân trong giai đoạn từ 01/01/2021 đến 30/6/2021 là 15.000 đồng/thẻ.

– Mức thu lệ phí cấp căn cước công dân trong giai đoạn từ 30/6/2021 trở đi là 30.000 đồng/thẻ.

**Trường hợp đổi thẻ căn cước công dân khi bị hư hỏng không dùng được; thay đổi họ, tên, chữ đệm; Đặc điểm nhận dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân yêu cầu: 

– Mức thu lệ phí cấp căn cước công dân trong giai đoạn từ 01/01/2021 đến 30/6/2021 là 25.000 đồng/thẻ.

– Mức thu lệ phí cấp căn cước công dân trong giai đoạn từ 30/6/2021 trở đi là 50.000 đồng/thẻ.

**Trường hợp cấp lại thẻ căn cước công dân gắn chip khi bị mất; khi trở lại quốc tịch Việt Nam:

– Mức thu lệ phí cấp căn cước công dân trong giai đoạn từ 01/01/2021 đến 30/6/2021 là 35.000 đồng/thẻ..

– Mức thu lệ phí cấp căn cước công dân trong giai đoạn từ 30/6/2021 trở đi là 70.000 đồng/thẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *